“N-VA probeert Brusselse hervorming van watersector te torpederen”

Foto: BELGA

“N-VA probeert Brusselse hervorming van watersector te torpederen”

Print

De PS-fractie in het Brussels Parlement schiet met scherp op de N-VA nu het Vlaams Parlement een belangenconflict heeft ingeroepen tegen het voorstel van ordonnantie die de fusie van de twee waterintercommunales Vivaqua en Hydrobru moet mogelijk maken. Volgens de PS gebeurt dit op initiatief van N-VA.

De fusie is een daad van goed bestuur en moet Vivaqua in staat stellen om verder te investeren in het netwerk aan de laagste prijs voor alle Brusselaars. De hervorming is ook breed gedragen door het Brussels gewest en de Brusselse gemeenten. Het voorstel van ordonnantie werd overigens ingediend door alle meerderheidspartijen, de groenen en MR, merkt de PS nog op. Indien bepaalde gemeenten uit Vivaqua willen stappen, dienen ze de statuten van de intercommunale en de rechtsregels naleven, luidt het nog.

Dat elf Vlaamse gemeenten Vivaqua willen verlaten, heeft alles te maken met het verlieslatende Hydrobru. Voor de Brusselse gemeenten is de fusie een rationalisering, maar de Vlaamse gemeenten zullen mee opdraaien voor de sanering van Hydrobru, dat voornamelijk actief is in de afvoer van afvalwater in het Brussels gewest.

Liesbet Dhaene (N-VA) had daarom donderdag in commissie een amendement ingediend dat de gemeenten de intercommunale konden verlaten zonder dat er reeds een akkoord is over de financiële afwikkeling van het vertrek.

Voor de PS bewijst de N-VA door een belangenconflict tussen parlementen uit te lokken - het eerste sinds BHV - dat het communautaire voor haar helemaal niet in de frigo is gestoken. “Na weken van discussies en onderhandelingen betreur ik dat ultimata ons vermogen om comprissen te sluiten heeft vervangen. De N-VA gebruikt de institutionele bazooka van het belangenconflict om een commercieel geschil te beslechten”, aldus PS-fractieleider Philippe Close.

Nu in het nieuws