Raad van State vernietigt deel van RUP voor Antwerpse havenuitbreiding

Foto: pvl

Raad van State vernietigt deel van RUP voor Antwerpse havenuitbreiding

Print

De Raad van State heeft dinsdag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen op de Linkerscheldeoever gedeeltelijk vernietigd, na een klacht van inwoners van de Beverse dorpen Doel en Ouden Doel. De uitspraak is een gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie op 21 juli, dat stelt dat de natuurcompensatieplannen in het RUP niet overeenstemmen met de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn.

De Raad vernietigt het GRUP met uitzondering van het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland in Beveren, tussen de expressweg Kust-Antwerpen (N49), de Verrebroekstraat, Havinkbeek en Paardenkerkhofstraat. Het GRUP moest de aanleg van het Saeftinghedok mogelijk maken, een extra getijdendok om de stijgende containertrafiek op te vangen. Er kwam echter heel wat tegenkanting, vooral van buurt- en natuurverenigingen, omdat het dok onder meer het definitieve einde van het polderdorp Doel zou betekenen.

Het plan in kwestie was in 2015 al door de Raad van State geschorst in afwachting van een arrest van het Europese Hof van Justitie als antwoord op een prejudiciële vraag, en was al een reparatieversie van een al eerder geschorst GRUP. Onderwerp van discussie op Europees niveau waren de plannen om natuurgebied te compenseren dat zou moeten wijken voor de havenuitbreiding. De techniek waarmee de Vlaamse regering dat wilde doen, blijkt niet verenigbaar met het Europees recht. Na de uitspraak van het Hof van Justitie opperde actiegroep Doel 2020 al dat de Raad van State geen andere keuze zou hebben dan het GRUP te vernietigen. De Raad van State bevestigt nu dat de Vlaamse regering met het GRUP “de procedure en de toepassingsvoorwaarden” van de Habitatrichtlijn en de Vlaamse omzetting daarvan, het decreet Natuurbehoud, “heeft miskend”.

Hoe het nu verder moet met de havenuitbreiding is niet duidelijk. De Vlaamse regering liet onlangs wel al weten alternatieven voor het Saeftinghedok te onderzoeken, zoals het aanpassen of uitbreiden van bestaande containerterminals. Daarover loopt momenteel een consultatiefase. Het brede publiek kan tot en met 18 januari opmerkingen formuleren of nog eigen voorstellen doen.

Nu in het nieuws