© AP

Nieuw fenomeen: ‘Schijnhomo’ om asiel te krijgen

In Antwerpen heeft de cel Schijnhuwelijken het afgelopen halfjaar vijftien heterohuwelijken geweigerd omdat de bruidegom erkend vluchteling was omwille van zijn homoseksuele geaardheid. “We moeten bekijken of deze praktijken binnen een georganiseerd circuit van schijnhuwelijken vallen”, zegt Antwerps districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA).

mf, svw

De cel Schijnhuwelijken bekijkt huwelijksaanvragen van erkende vluchtelingen altijd extra aandachtig om uit te sluiten dat de partner alleen voor de papieren van de partner wil trouwen. Bij het nakijken van een aantal asielaanvragen kwamen de ambtenaren erachter dat de bruidegom in kwestie erkend was als vluchteling omdat hij in zijn thuisland gevaar liep door zijn homoseksualiteit. Om kort na die erkenning met een vrouw te willen trouwen, vaak uit de regio van herkomst.

“Ik kan dat niet anders interpreteren dan dat er bij de asielaanvraag een valse verklaring werd afgelegd, dat het hier om een schijnhuwelijk gaat, of dat beide elementen meespelen”, zegt Paul Cordy. Hij wil zijn collega’s in andere districten en gemeenten waarschuwen voor het nieuwe fenomeen.

In 2015 werden in ons land 238 vluchtelingen erkend op basis van hun geaardheid of genderidentiteit. Dat was 4 procent meer dan het jaar voordien.

Vastgoed

Jobs in de regio