© Photo News

Universiteit Antwerpen wil geen start op 1 september en examens om de vijf weken

De universiteiten van Gent en Leuven hebben plannen op tafel liggen voor een grondige hervorming van het academiejaar. Dat zou betekenen: starten op 1 september, examens om de vijf weken en al tweede zit in juni. Het nieuwe systeem komt er ten vroegste in academiejaar 2019-2020. Brussel en Antwerpen doen niet mee, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen dinsdag. “Wij hebben geen concrete plannen voor een herschikking”, klinkt het bij de UAntwerpen.

De universiteit van Gent staat het verst met de plannen. Een werkgroep heeft daar vier scenario’s uitgewerkt, die de komende weken en maanden intern worden afgetoetst. In alle vier de scenario’s start het academiejaar al op 1 september. Examens zouden beter gespreid worden en wie niet slaagt, herkanst meteen in juni in plaats van in augustus of september. Voor wie wél slaagt, begint de zomervakantie eind mei al.

Aan de KU Leuven zijn de plannen minder concreet, maar gaan ze wel dezelfde richting uit. Beide universiteiten hebben overlegd en willen de hervorming ten vroegste doorvoeren vanaf het academiejaar 2019-2020. De studenten in Gent hebben alvast bedenkingen bij het voorstel. “Dit is een debat, een denkoefening. Dit is nog niet concreet”, erkent professor Ilse De Bourdeaudhuij, onderwijsdirecteur van de UGent.

UAntwerpen doet niet mee

De UGent en de KUL pleiten voor een systeem over alle universiteiten heen, maar de VUB en de Universiteit Antwerpen doen voorlopig niet mee. “We hebben dit besproken, maar hebben geen concrete plannen voor een herschikking”, zegt Ann De Schepper, vicerector Onderwijs van de UAntwerpen in de kranten van De Persgroep. “Uiteraard willen wij een goede doorstroming van studenten, maar we denken niet dat dit de beste manier is.” Volgens de UAntwerpen is het voorlopig te vroeg om aan te nemen dat een herindeling van het academiejaar beter zou zijn en is er voorlopig onvoldoende draagvlak voor een drastische hervorming.

UA-vicerector De Schepper erkent dat het geen ideale situatie is mochten de verschillende universiteiten een andere academiejaarindeling volgen. “We zouden het beter gezamenlijk doen, maar het is te vroeg voor ons.”