© BELGA

Patiënt dreigt hogere factuur te betalen door ruzie artsensyndicaat en ziekenfondsen

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) overweegt om het akkoord binnen de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (medico mut) voor 2016-2017 te laten ontbinden omwille van “eenzijdige besparingsmaatregelen”, zegt voorzitter Marc Moens maandag. Door die mogelijke ontbinding zullen dokters zelf hun honoraria kunnen bepalen, waardoor de kans groot is dat de factuur bij de patiënt komt te liggen, aldus Moens.

adm

De Specialist en de Artsenkrant schrijven op hun website dat de BVAS eraan denkt om het artsen-ziekenfondsenakkoord van 22 december 2015 te laten ontbinden “van rechtswege”.

Het BVAS valt over de beperking van de index tot 0,83 procent, hoewel vooropgesteld was dat dit 2,51 procent had moeten zijn, zegt dokter Marc Moens. Volgens het artsensyndicaat komt dit neer op een eenzijdige besparingsmaatregel. “En in ons akkoord staat letterlijk dat als er zo’n eenzijdige besparingsmaatregel wordt opgelegd, het akkoord van rechtswege ophoudt te bestaan”, aldus Moens.

Moens spreekt wel in de voorwaardelijke wijs omdat de programmawet nog niet gepubliceerd is in het Staatsblad, al moet dit wel voor het einde van het jaar gebeuren.

Die ontbinding van rechtswege zou vooral een domper betekenen voor de patiënten. “Het was de bedoeling om 250 miljoen euro te besparen. Maar als het akkoord ontbonden wordt, kunnen artsen zelf hun honoraria bepalen. Hierdoor wordt de besparing ongedaan gemaakt en is de kans groot dat de patiënt de rekening uiteindelijk zal moeten betalen”, zegt de BVAS-voorzitter.

Maar vooraleer het zover komt, moet de medico mut zich eerst nog over de zaak buigen.

Bij het kabinet van minister De Block wenste men maandag geen commentaar te geven.