© Dirk Kerstens

Overkappingsintendant lanceert internationale oproep voor ontwerpteams

De door de Vlaamse regering aangestelde overkappingsintendant Alexander D’Hooghe heeft maandag een internationale oproep gelanceerd voor ontwerpteams die de overkapping van de Antwerpse ring concreet vorm willen geven. In totaal zullen vijf teams geselecteerd worden voor evenveel segmenten van de overkapping. Zij zullen in de zomer van 2017 samen met D’Hooghe gesprekken aangaan met overheden, buurtverenigingen en burgerbewegingen om tot een ontwikkelingsvisie te komen.

De oproep komt er enkele weken nadat D’Hooghe op basis van 10 maanden van overleg met allerlei betrokken partijen - van de BAM tot de actiegroepen tegen de Oosterweelverbinding - zijn ambitienota voor de overkapping presenteerde: een project over verschillende generaties dat om en bij de 9 miljard euro zal kosten.

“De uitdaging is niet gering: de geselecteerde teams zullen de basis leggen van een project dat een structurele transformatie betekent van de Antwerpse stadsregio, en dat staat voor aanzienlijke leefbaarheidswinsten”, zegt D’Hooghe. “De ruimte boven en rond de kap die door de teams ontworpen zal worden, moet groenruimte en kwalitatieve publieke ruimte toevoegen aan de stad, wijken opnieuw verbinden, plaats voorzien voor zachte weggebruikers en openbaar vervoer en ga zo maar door.”

De ontwerpteams moeten volgens de intendant bestaan uit een waaier aan specialisten, van stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers tot mobiliteits- en milieu-experts. Ze moeten de overkapping verder concretiseren vanuit de ambitienota en pilootprojecten ontwerpen die al snel gerealiseerd kunnen worden. Dat alles moet nog steeds in voortdurend overleg met de omliggende wijken gebeuren. Eind mei 2017 worden de geselecteerde teams bekendgemaakt, in juni gaan ze aan de slag tot het einde van het jaar.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring