© belga

Theo Francken krijgt geen deurwaarder over de vloer: “Compromisvoorstel nog niet ontvangen”

De advocate van de Syrische familie die met een humanitair visum naar ons land wil komen, stuurt dan toch geen deurwaarder naar het kabinet van Theo Francken (N-VA). De staatssecretaris voor Asiel en Migratie weigert om een dwangsom te betalen die de rechtbank hem heeft opgelegd en die hem verplicht om de familie in ons land toe te laten.

jvt, cv

Advocate Mieke Van den Broeck heeft nu een compromisvoorstel opgestuurd naar het kabinet van premier Charles Michel (MR). Als de federale regering daar niet op ingaat, stuurt ze dinsdag om 15.30 uur toch een gerechtsdeurwaarder naar het kabinet-Francken. “We sturen dit voorstel bewust naar de premier, omdat we het gevoel hebben dat de staatssecretaris de zaak op de spits drijft. We vragen de premier om de kalmte te bewaren”, klinkt het in een reactie aan de VRT-nieuwsdienst.

“Onze cliënten zijn aangevallen in hun huis en de schade is enorm. De paniek stijgt en intussen zijn ze slachtoffer van een politiek opbod. We willen dat dat stopt”, aldus Van den Broeck aan persagentschap Belga. “We bieden de regering een uitweg, namelijk om een laissez-passer - een soort doorgangsbewijs - af te leveren aan onze cliënten, of een visum lang verblijf, zodat er geen discussie meer is over dat kort verblijf.”

Premier Michel zelf heeft het voorstel van de advocate nog niet ontvangen en geeft dus voorlopig geen commentaar, zo klinkt het intussen bij zijn woordvoerster.

Van deurwaarder naar beslagrechter

De rechtbank legde Theo Francken een dwangsom op zolang hij weigert om een humanitair visum aan een Syrisch gezin te geven. Francken is niet zinnens om te betalen en zegt nu al naar de beslagrechter te zullen trekken als de deurwaarder beslag wil leggen op goederen in zijn kabinet.

Het voorstel van de regering om de dwangsommen voorlopig op een geblokkeerde rekening te storen werd afgewezen door de advocate. “Een dwangsom is net nodig om druk uit te oefenen om het visum af te leveren”, reageerde ze eerder. “Als dat op een geblokkeerde rekening komt, is die druk weg. Als die dwangsom betaald wordt, zal het gezin dat geld trouwens schenken aan een daklozenorgansiatie.”

Naar Europees Hof van Justitie

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft het Europees Hof van Justitie intussen gevraagd om te oordelen of het toekennen van een humanitair visum om ons land binnen te komen een gunst is waarover de regering zelf kan beslissen dan wel of het een recht is dat afdwingbaar is.

De regering houdt momenteel nog altijd vol dat het om een gunst gaat waarover de regering kan beslissen. N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het een goede zaak dat de kwestie voor het Europees Hof van Justitie wordt gebracht. “Er is nu onduidelijkheid over de wet”, zegt hij in een korte reactie tijdens zijn economische missie in Seoel. ‘Er wordt verwezen naar de jurisprudentie, naar eerdere uitspraken dus, maar daarmee stapel je uitspraak op uitspraak zonder dat je de grond van de zaak beoordeelt.”