© Luc Daelemans

Zo wil minister Crevits alle kleuters op school krijgen

Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) heeft een actieplan klaar dat ook de laatste percentages kleuters die niet naar school gaan toch in de klas moet krijgen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad maandag.

Eind vorig jaar beloofde Crevits dat ze in 2016 met maatregelen zou komen om alle kleuters op school te krijgen. Uit een rapport van het Departement Onderwijs en Vorming bleek toen dat kinderen die niet naar de kleuterklas gaan tot vijf keer meer kans lopen op zittenblijven.

Concreet was 1,3 procent van de kleuters in Vlaanderen vorig schooljaar niet ingeschreven, onder wie meer dan 850 vijfjarigen. Tegelijk bleek 3 procent van de ingeschreven vijfjarigen - of 2.326 in absolute cijfers - te weinig aanwezig.

Een actieplan rond kleuterparticipatie moet daar nu een mouw aan passen. Het mikt op het wegwerken van drempels en het informeren, sensibiliseren en betrekken van ouders. Tegelijk zal de situatie van rondtrekkende kleuters, zoals Rom-kinderen, gemonitord worden en komt er een kleutercoördinator om lokale knelpunten in steden als Antwerpen, Gent en Oostende te analyseren.

“Het is belangrijk om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en de aanwezige expertise maximaal in te zetten”, verduidelijkt het kabinet-Crevits nog in de kranten. Er zal ook meer data uitgewisseld worden over de kinderen, onder meer tussen de Centra voor Leerlingenbegeleiding en Kind en Gezin, zodat er beter zicht komt op problematische thuissituaties.