© Photo News

Berouwvolle brokkenpiloot gaat van deur tot deur met excuses

Een man die met zijn wagen een spoor van vernieling trok door het centrum van Zeebrugge is ’s anderendaags van deur tot deur gegaan om zich te verontschuldigen bij zijn slachtoffers.

aft

Vrijdagavond liep een echtelijke ruzie in het centrum van de badplaats zwaar uit de hand. Een 38-jarige man stapte in beschonken toestand in zijn wagen. Hij ramde drie geparkeerde wagens en probeerde met vier lekke banden weg te rijden. Maar de politie kon hem klemrijden, waarna hij ter ontnuchtering werd opgesloten in de cel. ’s Anderendaags kreeg de dader berouw over zijn daden en ging hij zich samen met zijn vrouw van deur tot deur verontschuldigen bij de eigenaars van de wagens die hij vernielde. “Een moedig gebaar en ik heb zijn excuses dan ook aanvaard”, zegt een van de slachtoffers.