© Photo News

Premier Michel kan zich niet vinden in N-VA-campagne, maar betwist visum voor Syrisch gezin

De volledige regering blijft de beslissing van de Raad van Vreemdelingenzaken betwisten. Die kende een gezin uit Aleppo een visum voor ons land toe, een beslissing die door het Brussels hof van beroep werd bevestigd. Maar de eerste minister kan zich niet vinden in de campagne van coalitiepartner N-VA over de “wereldvreemde rechters”, zei hij zondag op La Une (RTBF).

Michel verwees naar de procedures ten gronde die nog lopen, met de mogelijkheid om nog in cassatie te gaan en de prejudiciële vraag die gesteld werd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie door de Dienst voor Vreemdelingenbetwistingen in een andere zaak.

“We onderzoeken alle juridische mogelijkheden, onder meer de storting van de dwangsommen op een geblokkeerde rekening”, aldus Charles Michel, die de noodzaak om geen gemeenschapsmiddelen te verspillen verdedigde. “We onderzoeken elke juridische mogelijkheid” zei Michel.

Hij werd op VTM NIEUWS bijgetreden door minister van Justitie Koen Geens (CD&V): “De regering kan betalen, kantonneren of op een geblokkeerde rekening storten”. Een humanitair visum uitreiken, is volgens Geens niet meteen aan de orde, omdat het dossier een grote precedentwaarde heeft.

Zowel Michel als Geens wezen erop dat dwangsommen niet ongewoon zijn. “Ook in het verleden werden dwangsommen niet systematisch betaald”, zei de premier. “Ik heb constant beslissingen met dwangsommen, maar geef daar geen ruchtbaarheid aan”, verklaarde ook de justitieminister. Voor hem is de prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie over de humanitaire visa een goede zaak, omdat alle leden van de Europese Unie daarmee worstelen.

Beiden zagen de N-VA-campagne over de zaak, waarin onder andere werd uitgehaald naar “wereldvreemde rechters”, niet zitten. Charles Michel distantieerde zich “volledig” van de campagne, terwijl Geens vond dat N-VA “sterk polariseert”.

In de Zevende Dag had Gwendolyn Rutten eerder al uitgehaald naar de campagne van de N-VA. Ze noemde die “gevaarlijk” en vergeleek de campagne met de manier waarop Geert Wilders tewerk gaat.