De Wever: “Uitspraak is bedreiging van democratie”

Foto: BELGA

De Wever: “Uitspraak is bedreiging van democratie”

Print

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt de uitspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over de humanitaire visa voor een gezin uit het Syrische Aleppo “wereldvreemd, niet correct en niet wettelijk”. “Dit soort uitspraken, die de wet negeren, is een bedreiging van de democratie en ondermijnt de rechtsstaat”, zei hij vrijdagavond in Terzake op Canvas. In het verleden waren het ook rechters die “de deuren van Europa hebben opengezet”.

De Wever pikt zo opnieuw in op de discussie over de humanitaire visa. Hij steunt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in zijn weigering de visa uit reiken en vindt het ook juist dat er geen dwangsommen worden betaald. De Wever wacht de uitspraak ten gronde door de Raad van State af.

Tijdens het televisie-interview benadrukte De Wever dat hij - ondanks alle kritiek op de N-VA - niet de hele magistratuur viseert. “Dit gaat om de beslissing van één rechter, een Franstalig lid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ik heb de scheiding der machten niet met de voeten getreden, (...) of mag ik zelfs mijn opinie niet meer geven over een uitspraak?”.

Dwangsommen

Volgens de N-VA-voorzitter past de uitspraak in een tendens naar rechterlijk activisme, “waarbij de rechters niet alleen de wet toepassen, maar die wet ook gaan amenderen, uitbreiden, op den duur veranderen en in dit geval gewoon negeren en hun eigen ideologische overtuiging in de plaats stellen”. Die ene uitspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is de basis, aldus De Wever. “De andere uitspraken gaan niet over de zaak ten gronde, die gaan over de dwangsommen.”

Overigens vindt De Wever dat er over het instrument van dwangsommen moet worden nagedacht. “Het is in dit land heel erg gemakkelijk om dwangsommen tegen de overheid af te dwingen. Het is in andere landen veel, veel moeilijker. Zo krijg je het mes op de keel.”

Europa

Het gebeurt wel vaker dat rechters de democratie aanvallen, zei De Wever ook. Zo waren het rechters die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn gaan interpreteren en de deur naar Europa hebben opengezet. “Mensen die in bootjes Europa probeerden binnen te komen, werden teruggestuurd tot een rechter in 2011 zei dat dat niet meer mocht. (...) Als gevolg daarvan zijn er massale stromen binnengekomen. De politiek werd door de rechters met de rug tegen de muur gezet, waarna mevrouw Merkel ‘Wir schaffen das’ zei, tot ook dat onhoudbaar werd. Een opstoot van intolerantie en van extreemrechts was het gevolg, nu is men in paniek.”

Als op het einde van de rit de Raad van State oordeelt dat Francken wel degelijk humanitaire visa moet uitreiken, ontstaat er een “majeur politiek probleem”, aldus De Wever. “Dat moet dan onmiddellijk worden opgelost.”

Nu in het nieuws