© BELGA

Di Rupo: “Premier durft De Wever niet tegenspreken”

“We wisten al hoe zwak de MR tegenover N-VA staat. Hier wordt zelfs duidelijk dat de premier Bart De Wever niet durft tegenspreken om onze rechtsstaat te verdedigen.” Op die manier trekt PS-voorzitter Elio Di Rupo van leer tegen de “zwakke” reactie van premier Charles Michel op de campagne die N-VA lanceerde tegen de “wereldvreemde rechters”. Groen-voorzitster Meyrem Almaci verwijt De Wever “dictatoriale trekjes”.

Terwijl de N-VA-staatssecretaris weigert een beslissing van Justitie uit te voeren, en de N-VA-voorzitter kritiek spuit op “militante” en “activistische” rechters “die politiek voeren” en zelfs “een nieuwe invulling aan wetten geven”, houdt de premier het op bijeenroepen van werkgroepen, aldus Di Rupo.

De voorzitter van de Franstalige socialisten herinnert eraan dat een regering het recht heeft een beslissing van Justitie aan te vechten en beroep aan te tekenen. Maar hier valt de voorzitter van de grootste partij van het land “de rechters in het algemeen aan en stelt hij die voor als politieke tegenstanders. Dat is een onaanvaardbare aanval op onze rechtsstaat”, fulmineert Di Rupo.

“Onaanvaardbaar”

Veeleer dan “die uitspraken streng te veroordelen”, zegt Charles Michel “zachtjes” dat hij de juridische mogelijkheden gaat analyseren om het regeringsbeleid te verdedigen, gaat de PS-voorzitter voort. “In plaats van zijn staatssecretaris en de voorzitter van de grootste regeringspartij tot de orde te roepen, zoekt de premier oplossingen om hen te verdedigen. Dat is onaanvaardbaar.”

Di Rupo roept premier Michel op “zich te herpakken” en “de scheiding der machten, onze rechtsstaat en onze democratie echt te verdedigen door Bart De Wever tot de orde te roepen” en door beslissingen van rechters uit te voeren.

© Photo News

“Ik pas voor een dergelijke dictatoriale interpretatie”

Ook Groen-voorzitster Almaci reageert ontzet op de N-VA-houding. “Het ophitsen van gewone burgers tegen rechters in combinatie met het doelbewust verdraaien van de realiteit, is ronduit gevaarlijk. Ik vind dit akelig”, stelt Almaci. Ze laakt dat De Wever een onderscheid maakt tussen goede en slechte rechters. “Als de politiek bepaalt welke rechter we moeten volgen en welke niet, dan is de scheiding der machten in feite opgegeven. De Wever gaat hier rechtstreeks in tegen ‘onze waarden’“, aldus Almaci, die De Wever oproept de inmenging met de rechtspraak te stoppen.

Ook de groene voorzitster vindt dat politici het oneens kunnen zijn met uitspraken van de rechters en die mogen aanvechten, “maar ze moeten ze wel naleven, net als elke burger. Nu lijkt het alsof politici plots verheven zijn boven de wet”, aldus nog Almaci. “Ik pas voor een dergelijke dictatoriale interpretatie van de democratie.”

Rutten: “Hoe kunnen we nog verwachten dat de burgers rechters respecteren?”

© Michiel Hendryckx

“Als politieke leiders de uitspraken van rechters niet respecteren - hoe moeilijk soms ook - hoe willen we dan dat burgers dat doen?” Die vraag lanceert Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten vrijdag enkele uren nadat haar N-VA-collega Bart De Wever de rol van rechters in de visumrel heeft gehekeld.

Na de nieuwe weigering van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken om een visum te verlenen aan een Syrisch gezin uit Aleppo, lanceerde N-VA een campagne op de sociale media om haar staatssecretaris te steunen. Daarin zet de partij zich af tegen de “wereldvreemde rechters”. Daags voordien had het hof van beroep Francken verplicht het gezin een visum te geven. De staatssecretaris liet al horen naar het Hof van Cassatie te gaan.

De campagne kreeg vooral afkeurende reacties, zowel uit de politieke als rechterlijke wereld. N-VA-voorzitter De Wever trok vrijdag in het verweer. Rechters die een wet interpreteren om bij het tegenovergestelde uit te komen van wat de wetgever bedoelde, zijn bezig met politiek voeren, redeneerde hij op de website van zijn partij. “En als een rechter wetten wil maken, moet hij op een lijst gaan staan en het oordeel van de kiezer vragen. Dát is het evenwicht tussen rechtsstaat en democratie”, luidde het.

Op Twitter merkt zijn liberale collega Rutten op dat de scheiding der machten bescherming biedt tegen de willekeur van de politiek. “Algemeen principe. Ieder zijn rol/job”, voegt ze er aan toe, gevolgd door de veelzeggende hashtag #geenturksetoestanden. Open Vld-fractieleider Patrick Dewael had donderdagavond nog verklaard dat rechters wegzetten als wereldvreemd, neerkomt op het ontkennen van de rechtsstaat.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Wever: “Als een rechter wetten wil maken, moet hij op een lijst gaan staan”

© BELGA

N-VA-voorzitter Bart De Wever herhaalt dat het volgens de wet aan de minister is en niet aan een rechter om al dan niet een humanitair visum toe te kennen aan een Syrisch gezin. In een bijdrage op de N-VA-website waarschuwt hij voor een “gouvernement des juges”, een regering van rechters. “Als een rechter wetten wil maken, moet hij op een lijst gaan staan en het oordeel van de kiezer vragen”, zegt hij.

Lees de integrale tekst van Bart De Wever

Het hof van beroep besliste dat een Syrisch gezin een humanitair visum moet krijgen op straffe van dwangsommen. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) kondigde al aan het arrest aan te vechten en zegt het visum niet te zullen toekennen. De N-VA startte daarop een campagne om de staatssecretaris te steunen en sprak daarin van “wereldvreemde rechters”. Daarop kwam dan weer kritiek van andere partijen, inclusies de coalitiepartners, en vanuit de rechterlijke macht.

“Ik heb het grootste respect voor rechters en het werk dat zij vaak in moeilijke omstandigheden leveren. Zij moeten complexe situaties toetsen aan wetten die vaak slecht in elkaar steken, onduidelijk zijn of elkaar tegenspreken. Iets waar de rechterlijke macht de wetgevende en uitvoerende macht overigens vaak - en terecht - met de nodige kritische stemmen op wijst. Dat rechters dus een zekere ruimte voor interpretatie hebben, is onvermijdelijk”, schrijft De Wever.

“Maar dat is iets anders dan een rechter die een duidelijke wet begint te interpreteren om vervolgens bij exact het tegenovergestelde uit te komen van wat de wetgever bedoelde. Dan ben je niet meer bezig met recht te spreken, maar met politiek te voeren. En als een rechter wetten wil maken, moet hij op een lijst gaan staan en het oordeel van de kiezer vragen. Dát is het evenwicht tussen rechtsstaat en democratie”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

POLL. Vindt u het terecht dat N-VA in een online campagne 'wereldvreemde' rechters aanpakt?

© PN

De hardnekkige houding van Theo Francken na de uitspraak van de rechter in het visumdossier beroert de gemoederen. Francken en zijn partij weigeren het arrest te respecteren en spreken van "wereldvreemde rechters". Dat standpunt lokt dan weer verontwaardigde reacties uit, onder meer van coalitiepartners Open Vld en CD&V, die menen dat de scheiding der machten moet geëerbiedigd worden. Wat vindt u zelf van de demarche van N-VA in dit dossier?

Nu in het nieuws