Geen zittingen meer in arbeidsrechtbank wegens personeelstekort

(Themabeeld) Foto: ss

Geen zittingen meer in arbeidsrechtbank wegens personeelstekort

Print

De zittingen van de kamers R1, R3, R4 en R6 van de arbeidsrechtbank afdeling Roeselare en kamer V7 in Veurne worden vanaf 1 januari tijdelijk stilgelegd. “De huidige toestand inzake personeelsbezetting kan niet ontkend worden en biedt geen ruimte voor alternatieven”, meldt voorzitter Carine Saelaert van de arbeidsrechtbank Gent.

Het gaat om een beslissing van het directiecomité van de arbeidsrechtbank Gent. Door het aanhoudend tekort van magistraten en griffiers ziet de directie er zich toe genoodzaakt om begin januari enkele zittingen tijdelijk stil te leggen.

Vooral de Roeselaarse afdeling van de Arbeidsrechtbank ziet enkele zittingen wegvallen. De kamers R1, R3 en R4, die betwistingen in verband met arbeidsovereenkomsten (arbeiders), arbeidsongevallen en sociale zekerheid behandelen, alsook kamer R8, rond sociale zekerheid, zullen dan geen zitting meer hebben. Ook de Veurnse afdeling ziet een zitting verdwijnen. De kamer V7, die collectieve schuldenregeling omvat, wordt er tijdelijk stilgelegd.

“Het directiecomité van de arbeidsrechtbank Gent betreurt ten zeerste dat de rechtzoekende getroffen wordt door de besparingspolitiek, doch de huidige toestand inzake personeelsbezetting kan niet ontkend worden en biedt geen ruimte voor alternatieven”, schrijft de directie nog. Indien de arbeidsrechtbank Gent opnieuw voldoende mankracht krijgt, kan die tijdelijke maatregel worden herzien.

.

Nu in het nieuws