Antwerpse assisenprocessen tot 2020 in Tongeren

Archiefbeeld. Foto: Pol De Wilde - Corelio

Antwerpse assisenprocessen tot 2020 in Tongeren

Print
Antwerpen / Tongeren -

De komende jaren worden alle Antwerpse assisenprocessen - voor zo ver die er nog zullen zijn - in Tongeren behandeld. “Het oude gerechtsgebouw wordt gerenoveerd en er is geen enkel ander justitiepaleis in de provincie Antwerpen waar een assisenproces georganiseerd kan worden. Daarom wijken we noodgedwongen uit naar Limburg”, zegt Bruno Luyten, eerste voorzitter van het Antwerpse hof van beroep.

Vanaf september 2017 begint de renovatie van het oude gerechtsgebouw aan de Britselei, waar het hof van beroep in september 2020 naartoe verhuist. Tijdens de werken kunnen er dus geen processen meer in de assisenzaal georganiseerd worden. In de andere justitiepaleizen in de provincie Antwerpen is niet genoeg ruimte beschikbaar.

“Voor een assisenproces heb je niet enkel een zittingszaal nodig, maar ook lokalen voor bijvoorbeeld de jury, de advocaten en de burgerlijke partijen. Noch in het vlinderpaleis, noch in het hof van beroep zijn er voldoende lokalen beschikbaar. In het hof van beroep waren die vroeger wel en er zijn daar toen ook nog assisenprocessen georganiseerd, maar die lokalen zijn intussen omgevormd tot zittingszalen. In de gerechtsgebouwen van Turnhout en Mechelen is evenmin voldoende plaats. De enige mogelijkheid is dus de assisenzaal van Tongeren”, zegt Luyten.

Renaud H.

Als er nog een Antwerpse zaak door de kamer van inbeschuldigingstelling naar assisen wordt verwezen, dan zal de eerste voorzitter de algemene vergadering van het hof van beroep voorstellen om het proces in Tongeren te organiseren. “In principe is het mogelijk dat de algemene vergadering op basis van artikel 115 van het gerechtelijk wetboek in bijzondere omstandigheden beslist om assisenzaken in een andere plaats van het resort te organiseren”, zegt de eerste voorzitter.

Een zaak die mogelijk in Tongeren zou kunnen voorkomen, is die van de Mechelse seriemoordenaar Renaud H. Het parket-generaal zou die naar verluidt voor assisen willen brengen, al is het natuurlijk aan de kamer van inbeschuldigingstelling om daarover te beslissen.

Dat zou wel betekenen dat politiemensen, getuigen, nabestaanden van slachtoffers en advocaten zich een pak verder moeten verplaatsen. Luyten merkt daarbij op dat dat in het verleden ook al het geval was voor Antwerpse processen die in Tongeren moesten worden overgedaan, nadat Cassatie het arrest (deels) verbroken had.

“Zeer grote belasting”

Hij hoopt echter dat er niet veel zaken meer naar assisen verwezen worden, aangezien ze nu ook voor de correctionele rechtbank behandeld kunnen worden. Het laatste assisenproces in Antwerpen dateert van vorige maand en voorlopig zijn er geen nieuwe meer in aantocht.

“Assisen vormt een zeer grote belasting voor hoven en rechtbanken en heeft ook een hoge kostprijs. Dat geld kan beter aan andere zaken besteed worden, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van onze jeugdrechters. Zij moeten zich met moeilijke zaken bezig houden, zoals minderjarigen in verontrustende opvoedingssituaties en moeten dikwijls roeien met heel korte riemen”, besluit Luyten, die geen voorstander van assisen is.

.

Nu in het nieuws