De Wever: “Als een rechter wetten wil maken, moet hij op een lijst gaan staan”

N-VA-voorzitter Bart De Wever herhaalt dat het volgens de wet aan de minister is en niet aan een rechter om al dan niet een humanitair visum toe te kennen aan een Syrisch gezin. In een bijdrage op de N-VA-website waarschuwt hij voor een “gouvernement des juges”, een regering van rechters. “Als een rechter wetten wil maken, moet hij op een lijst gaan staan en het oordeel van de kiezer vragen”, zegt hij.

Lees de integrale tekst van Bart De Wever

Het hof van beroep besliste dat een Syrisch gezin een humanitair visum moet krijgen op straffe van dwangsommen. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) kondigde al aan het arrest aan te vechten en zegt het visum niet te zullen toekennen. De N-VA startte daarop een campagne om de staatssecretaris te steunen en sprak daarin van “wereldvreemde rechters”. Daarop kwam dan weer kritiek van andere partijen, inclusies de coalitiepartners, en vanuit de rechterlijke macht.

“Ik heb het grootste respect voor rechters en het werk dat zij vaak in moeilijke omstandigheden leveren. Zij moeten complexe situaties toetsen aan wetten die vaak slecht in elkaar steken, onduidelijk zijn of elkaar tegenspreken. Iets waar de rechterlijke macht de wetgevende en uitvoerende macht overigens vaak - en terecht - met de nodige kritische stemmen op wijst. Dat rechters dus een zekere ruimte voor interpretatie hebben, is onvermijdelijk”, schrijft De Wever.

“Maar dat is iets anders dan een rechter die een duidelijke wet begint te interpreteren om vervolgens bij exact het tegenovergestelde uit te komen van wat de wetgever bedoelde. Dan ben je niet meer bezig met recht te spreken, maar met politiek te voeren. En als een rechter wetten wil maken, moet hij op een lijst gaan staan en het oordeel van de kiezer vragen. Dát is het evenwicht tussen rechtsstaat en democratie”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Orde Vlaamse Balies niet te spreken over “minachtende commentaren over het werk van rechters”

© Vum

“De Orde van Vlaamse Balies is opnieuw verontwaardigd over het feit dat de uitvoerende macht openlijk minachtende commentaren verspreidt over het werk van de rechterlijke macht. Dit schendt het principe van de scheiding der machten”. Dat stelt Dominique Matthys, voorzitter van het overkoepelend orgaan van alle advocaten die aan de 13 Vlaamse balies verbonden zijn, in een korte reactie op uitspraken van staatssecretaris Theo Francken.

Ondanks een arrest van het Brusselse hof van beroep, gekoppeld aan een dwangsom van 1.000 euro per dag en per familielid, weigert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een visum toe te kennen aan een Syrisch gezin dat Aleppo wil ontvluchten en kondigde hij aan in cassatie te gaan.

De Orde van Franstalige en Duitstalige Balies zegt “geschokt” te zijn door de houding van staatssecretaris Francken. “Dit gedrag ondermijnt de soevereiniteit van de rechterlijke macht en is onaanvaardbaar”, stelt Avocats.be. Theo Francken is niet bevoegd om recht te spreken. De vereniging nodigt de regering formeel uit “om zich in de plaats te stellen van zijn staatssecretaris en zich in te schrijven in een rechtsstaat, door uitvoering te geven aan uitgesproken rechterlijke beslissingen.”

“De rechtsstaat en de Belgische democratie zijn ernstig bedreigd”, reageert anderzijds de Franstalige Association syndicale des magistrats (ASM) na de weigering van Francken om een visum toe te kennen. “Uitvoerbare rechterlijke beslissingen moeten nageleefd worden, door de burgers maar ook door de politici. Het feit dat ze verkozen zijn, laat hen niet toe de Grondwet, de internationale verdragen en de wet te verkrachten”, benadrukt de ASM.

Coalitiepartners scherp voor N-VA: “Een regeringspartij kan rechters niet zomaar afdreigen”

© RR

“In een concrete zaak heeft een rechter altijd gelijk tot een hogere rechter hem tegenspreekt”. Dat zei justitieminister Koen Geens (CD&V) vrijdag voor aanvang van de ministerraad. Hij antwoordde op vragen over het humanitair visum voor een Syrische familie uit Aleppo. Het hof van beroep vindt dat ons land dat moet toekennen, maar staatssecretaris Theo Francken (N-VA) wil dat niet en vecht het arrest aan bij cassatie. Ook Open Vld, de derde Vlaamse regeringspartij, was streng voor N-VA.

“In een geval als deze is het wijs om met de tegenpartij te onderhandelen over de dwangsom”, zegt Geens. Volgens de justitieminister zijn er twee mogelijkheden: de dwangsom betalen (die bedraagt 4.000 euro per dag dat het visum niet wordt toegekend) of de dwangsom opzij laten zetten (laten consigneren).

Geens sprak zich niet uit over de campagne die de N-VA voert om Francken te steunen en die spreekt van “wereldvreemde” rechters. Hij wees wel op de onafhankelijkheid van de machten. Geens merkte ook op dat, wanneer rechtspraak betwist wordt, het altijd mogelijk is om de wet te wijzigen. “Wat ik wel weet, is dat je beslissingen van justitie moet uitvoeren. We zijn voor de uitvoering van straffen, dus ook van rechterlijke beslissingen”.

Beluister de reactie van Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan VRT:

MR-vicepremier Didier Reynders was voorzichtig. Hij wees erop dat de juridische procedure nog loopt en dat er cassatieberoep zou volgen. “Voor de rest is het wenselijk om zich te onthouden van commentaar, ook voor een minister of een partij”.

“Niet afdreigen”

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) klonk strenger in zijn oordeel: “Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is, maar ik vind wel dat een regeringspartij niet zomaar rechters kan beginnen afdreigen”, zei De Croo. “Men zou ook niet aanvaarden dat een burger dat doet.”

“Migratiebeleid verdedigen”

Ook vicepremier Jan Jambon (N-VA) werd vanochtend omstuwd door de pers, maar uit zijn mond geen slecht woord over de uitspraken van zijn partijgenoten die rechters wereldvreemd noemen. “Heb ik al ooit afstand genomen van een N-VA-campagne?”, klonk het droog. “Ik vind dat we er vooral voor moeten zorgen dat het migratiebeleid van deze regering niet op de helling wordt gezet”, zo verdedigde hij de partijlijn.

Kritiek op N-VA-campagne tegen “wereldvreemde rechters” na dwangsom voor Francken

Verschillende politici reageren afkeurend op de campagne die N-VA lanceerde tegen de “wereldvreemde rechters”, na het arrest dat staatssecretaris Theo Francken verplicht een visum te geven aan een Syrisch gezin uit Aleppo. Volgens Kamerfractieleider Patrick Dewael van coalitiepartner Open Vld komt rechters wegzetten als wereldvreemd neer op de “ontkenning van de rechtsstaat”, terwijl CD&V-voorzitter Wouter Beke benadrukt dat rechtsmachten mekaar moeten respecteren. “Ook politieke partijen moet zich onthouden van druk te zetten op de rechterlijke macht”.

Op de sociale media is N-VA een campagne gestart om haar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken te steunen. Aanleiding is het arrest waarbij Francken wordt verplicht een Syrisch gezin uit Aleppo een visum te geven, zoniet hangt hem een dwangsom van 4.000 euro per dag boven het hoofd. De staatssecretaris kondigde donderdag aan voet bij stuk te houden en naar het Hof van Cassatie te stappen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

N-VA lanceerde intussen een digitale flyer waarin staat dat ons land niet alle asielzoekers van de wereld kan opvangen en dat rechter de wet strikt moeten toepassen, en niet onze grenzen openzetten. “Geen dwangsommen en geen wereldvreemde rechters. Geen Belgische papieren voor elke asielzoeker in de wereld”, luidt het voorts.

Bij CD&V valt te horen dat een arrest van het hof van beroep uitvoerbaar is. “Iedereen dient dit te respecteren, en op de eerste plaats de overheid”, zegt voorzitter Beke. Hij merkt evenwel op dat rechtsmiddelen die openstaan, door iedereen mogen worden gebruikt, ook door de overheid. Beke voegt er evenwel aan toe dat rechtsmachten elkaar dienen te respecteren. “Ook politieke partijen moeten zich onthouden van druk te zetten op de rechterlijke macht”.

“Ontkenning van de rechtsstaat”

Volgens Open Vld-fractieleider Dewael mag en moet staatssecretaris Francken zijn rechtsmiddelen uitputten. “Maar rechters wegzetten als wereldvreemd, is een ontkenning van de rechtsstaat”, zegt Dewael op twitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

CD&V-Kamerlid Terwingen keurt de campagne af. “Als grootste partij van de wetgevende macht de rechterlijke macht zo schofferen? Ongehoord!”, reageert hij. “Politici die zichzelf boven de wet en de rechtstaat stellen? Sinds wanneer leven we in een bananenrepubliek?”, vraagt zijn partijgenoot Youssef Kobo zich af.

Zorgwekkend

Sp.a-voorzitter John Crombez vindt de campagne zorgwekkend. “Een partij die een lid van de regering steunt en bijna oproept een rechterlijke uitspraak niet uit te voeren, is een gevaarlijke tendens”, aldus Crombez. “Als dit in andere landen gebeurt, bijvoorbeeld in Turkije, dan schreeuwt men moord en brand”. Hij meent dat de campagne neerkomt op het buikgevoel van de mensen exploiteren. “Als een rechter domme uitspraken doet, dan moet je je daartegen verzetten. Dat is niet oké”, luidt het. Crombez vraagt zich overigens af wat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hiervan vindt.

Nog op de oppositiebanken merkt ook Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) op dat N-VA het vizier richt op de rechterlijke macht. “Een kruistocht tegen rechters die onwelkome arresten vellen, doet denken aan donkere tijden”, luidt het.

Nu in het nieuws