© AID Architecten, jan auman

Schoten in de ban van ‘Trump-tower’: “Hoogbouw past niet op deze plaats”

Zal een ‘Trump-tower’ heel Schoten in de schaduw zetten? De sp.a grijpt de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan om brandhout te maken van het huidige Canalis-project voor het Havenplein. Ook Groen heeft heel wat bedenkingen.

jan auman

De Canalisplannen voor de ontwikkeling van het Havenplein bij brug 14 in de Villerslei kunnen niet op steun rekenen van de lokale sp.a. In een paginagrote advertentie in het reclameblad Bode Van Schoten geeft het tal van redenen waarom tachtig woningen, waaronder een woontoren van dertig meter hoog met tien verdiepingen, nefast zijn voor de leefbaarheid van Schoten. Daar kan een nieuwe publiek plein, groter dan het huidige marktplein, voor de socialisten niks aan veranderen.

“Als we naar de demografische verwachtingen kijken, blijkt dat er helemaal geen nood is aan bijkomende woningen in Schoten”, komt sp.a verrassend uit de hoek. Er zijn nogal wat statistieken die het tegendeel bewijzen. “Wij verwachten een daling van het aantal inwoners. Al die bouwprojecten, straks wellicht ook nog op de schaapjesweide aan de Geuzenvelden, zijn dus niet nodig.”

© JAA

Laag bij de grond

Alle nieuwe projecten in Schoten zijn volgens sp.a te veel ingegeven door winstmaximalisatie. “Minder woningen, voldoende ruimte voor groen en een algemeen leefbaar karakter. Dat moeten de uitgangspunten zijn. Hoogbouw past niet in dat plaatje”, aldus Kurt Vermeiren van sp.a. Hij haalt aan dat ondanks pleidooien pro geconcentreerde hoogbouw door onder meer de nieuwe Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck, buurten alleen levendig kunnen zijn wanneer iedereen er laag bij de grond woont. De partij besluit met te stellen dat de densiteit per bebouwbare oppervlakte beperkt moet blijven tot 45 wooneenheden per hectare en dat er zo veel mogelijk eengezinswoningen moeten komen of appartementen van maximum drie hoog.

Ook Groen neemt de plannen van projectontwikkelaar Canalis op de korrel. “We zijn ons er sterk van bewust dat door het verkleinen van de gezinnen een grote behoefte ontstaat aan extra wooneenheden op maat”, begint Eric De Swaef (Groen) positief. “Het is beter om aan kernversterking te doen en de groene gebieden te vrijwaren. Doordat de gemeente er niet in slaagde een ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen, mist ze nu een wettelijke basis voor het bijsturen van het ontwerp.”

Wat met de omgeving

Groen vindt het ook onduidelijk hoe Canalis verweven wordt met de omgeving. “Bij de Schoten Jachtclub houdt het plotseling op. De nieuw aangekochte grond in de Heikantstraat (gronden Wouters) maakt geen deel uit van de plannen. Het kruispunt Villerslei-Sluizenstraat wordt niet geïntegreerd. Er is ook geen afstemming met de ontwikkeling van het binnengebied in de Van Cauwenberghslei aan de andere kant van de vaart”, stipt De Swaef manco’s aan.

Groen is niet tegen hoogbouw, maar mist creativiteit in het voorlopige ontwerp. “Te vierkant en te hoog”, vindt Groen. “Zo’n toren is enkel verantwoord als er in ruil heel wat groen wordt vrijgehouden. In het huidige ontwerp is dit niet duidelijk.”

© JAA

Groen mist tot slot nieuwe woonvormen zoals co-housing waarbij een aantal ruimten gemeenschappelijk wordt ingevuld zoals wasgelegenheden, ontmoetingsruimten en verwarming.

Het schepencollege van zijn kant gaat straks in dialoog met de projectontwikkelaar om met hem en het communicatiebureau alle opmerkingen te bespreken met het oog op mogelijke bijsturingen. De kans dat er dit jaar nog een verkavelingsaanvraag komt, lijkt quasi onbestaande.MEER OVER Homepage GVA+

Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio