© Jan Vorsselmans

Gulden Tripel voor tralietrotter Jan De Cock

Jan De Cock (52) is de laureaat 2016 van de Gulden Tripel. Deze trofee wordt door het Davidsfonds van Westmalle en Oostmalle uitgereikt aan personen, instellingen of verenigingen die de naam en faam van Malle tot ver buiten de gemeentegrenzen uitdragen.

Jan Vorsselmans

De laureaat verwierf vooral bekendheid als auteur van het boek ‘Hotel Prison’, dat in 2003 het levenslicht zag en volgend jaar aan zijn vijftiende druk toe is. De ondertitel ‘De wereldreis van een tralietrotter’ laat niets aan de verbeelding over, want Jan De Cock vertelt in het boek het verhaal van zijn vrijwillige verblijven in gevangenissen, verspreid over de vijf continenten gedurende een tijdspanne van één jaar.

De wereldreiziger publiceerde daarna nog drie boeken: ‘De Kelders van Congo’ (2006) over zijn ervaringen met het gevangeniswezen in dat land, ‘Doodgelukkig leven’ (2012) over zijn vaak aangrijpende contacten met patiënten in het ziekenhuis, en ‘Hotel Pardon’ (2014) over slachtoffers en nabestaanden die zich verzoenen met de daders.

Op dit moment is Jan De Cock al tien jaar werkzaam bij de vzw Within-Without-Walls. Deze vereniging ijvert voor menswaardige toestanden in gevangenissen, waar ook ter wereld. Daarnaast is hij als vrijwilliger actief in het UZA Edegem om er zieken te bezoeken en op te beuren.

“De erkenning die ik nu krijg vanuit Malle wil ik graag delen met de vrienden van de vzw Within-Without-Walls. We vormen samen één team en ik ben een schakel in een heel raderwerk. We proberen slachtoffers en daders met elkaar te verzoenen in zoverre dat mogelijk is.”

De uitreiking van de Gulden Tripel, met praatcafé, vindt vrijdag 9 december om 20.30u plaats in zaal De Notelaar, Lierselei 15 in Oostmalle. De toegang is gratis.

Lees het hele verhaal donderdag in Gazet van Antwerpen – editie Noord

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio