© REUTERS

“Crisissen alsmaar langer, natuurrampen frequenter, heviger en ernstiger”

VN heeft recordbedrag nodig voor humanitaire hulp

Volgend jaar zal de VN het recordbedrag van 22,2 miljard dollar aan humanitaire hulp nodig hebben. Dat geld moet dienen om de noodhulpprogramma’s voor de 93 miljoen kwetsbaarste mensen wereldwijd te financieren. De VN maakten maandag dat bedrag bekend. Jaar na jaar groeit het bedrag dat de VN nodig acht om de noden te lenigen. In 1992, toen de VN een eerste dergelijke oproep deed, was nog 2,7 miljard dollar nodig.

adm

“Meer en meer mensen hebben humanitaire hulp nodig, want de crisissen duren alsmaar langer”, aldus Stephen O’Brien, topman van de humanitaire operaties bij de VN. Bovendien worden “door de klimaatverandering de natuurrampen waarschijnlijk frequenter, heviger en ernstiger”, aldus O’Brien. Hulp leveren wordt, onder meer in Syrië, Irak en Zuid-Soedan, ook alsmaar moeilijker gemaakt.

© REUTERS

De VN schat dat in 2017 ruim 130 miljoen mensen in 33 landen humanitaire hulp nodig zullen hebben. De 22 miljard dollar waarvoor de VN maandag een oproep lanceert, is echter voor de kwetsbaarsten onder hen, 93 miljoen mensen.

“Jammer genoeg wordt het verschil tussen wat gedaan moet worden om vandaag meer mensen te redden en te beschermen en de financiering ervan alsmaar groter”, zegt O’Brien.

De naar boven bijgestelde vraag voor 2016, 22,1 miljard dollar, werd bijvoorbeeld nooit gehaald. Van dat bedrag werd 11,4 miljard dollar opgehaald. De humanitaire organisaties van de VN eindigen het jaar met een tekort van 10,7 miljard dollar, iets meer dan het jaar ervoor.

Het grootste deel van de gevraagde middelen moet naar Syrië gaan: 3,4 miljard dollar voor het binnenland, en 4,7 miljard voor de landen in de regio. Daarna volgen Zuid-Soedan en Jemen.