© GVA

© GVA

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

DEBAT. "Meneer De Wever, u zou best wat vaker verbindend kunnen zijn"

"In het licht van de internationale opkomst van de populisten hebben we nood aan mensen met autoriteit die verbindend zijn. U zou dat gerust ook wat vaker kunnen zijn, meneer De Wever." Het debat tussen de UA-rector en de N-VA-burgemeester van Antwerpen begon met een flinke sneer, en applaus voor die sneer. Het was trouwens opvallend hoe kritisch het overwegend jonge publiek tegenover De Wever stond.

PH

Uit het hele debat tussen de twee tenoren bleek verder dat ze vooral verschillen op sociaal vlak. "U moet de klemtoon leggen vanuit armoede, en niet vanuit immigratie", wees Van Goethem de N-VA-burgemeester met de vinger. "Maar het is nu eenmaal een feit dat een groot deel van de armoede naar hier gekomen is, en niet hier ontstaan is", antwoordde De Wever. "Van alle asielzoekers met een leefloon in Vlaanderen woont de helft in Antwerpen. Daar moeten wij het nu mee doen."

Vraag is hoe de toenemende uitdagingen, bijvoorbeeld rond onderwijs of sociaal beleid, betaald kunnen worden. De Wever maakte meteen gebruik van het debat om de splijtzwam van de belasting op vermogenswinst aan te vallen: "Het patrimonium afromen waar mensen voor hebben gewerkt, alleen om de organisatie van de overheid te bekostigen, daar sta ik niet achter. Bovendien, als we de belastingen verhogen, dan vernietigen we de economie."

Meer belasten?

Het principe van maatschappelijke herverdeling werd hoe dan ook een belangrijk thema in het debat. "Ons model zou nog kunnen worden gecorrigeerd", stelde Van Goethem zich tegenover De Wever. "Er zit heel veel patrimonium bij een groot deel van de bevolking terwijl het andere deel daar geen beroep op kan doen." De Wever bleef daar categoriek in: "Er zijn grenzen aan ons systeem want nergens wordt er meer belast dan hier. Meer belasten? Dat durf ik niet meer zeggen, meneer Van Goethem."

Uit het publiek kwam de vraag hoe een grote gratis parking, zoals op het Zuid, eigenlijk nog mogelijk is. Dat was een kolfje naar de hand van De Wever. "In Antwerpen kan je perfect leven en werken zonder auto, dus gratis parking is niet van deze tijd. Onze vroegere band met het water hebben we op de Gedempte Zuiderdokken opgeofferd voor de lelijkste parking van West-Europa. Dat is niet meer van deze tijd, dat zal niet blijven duren. De stad moet zelfs bijdragen om de parking ondergronds te leggen."

Populisme

Aan de onderkant van de maatschappij, en ook dat is een stedelijk probleem, zit een brede laag mensen die zich niet gehoord voelt. Zo kan populisme groeien. Hoe gaan we die bereiken", vroeg een jonge toehoorder uit het publiek zich af... Van Goethem: "Heel veel mensen die op rechtse populisten stemmen, leven in armoede. Mijn antwoord is misschien teleurstellend: we moeten armoede uit de wereld helpen."

De Wever ging hier dwars tegenin en zei dat deze groep geen arme groep is. "Dit is een groep die zich eraan stoort dat problemen niet worden benoemd. Terwijl ik meer dan ooit vind dat problemen wél moeten worden benoemd. Een meisje dat niet over straat kan 's avonds zonder te worden beschimpt? Een homokoppel dat wordt aangepakt? Dat kàn toch niet? Ik wil een geloofwaardige poging doen om dat in deze stad aan te pakken, ook al neem ik het risico dat ik dan zogezegd 'polariseer.'."

"Laat ons daar toch wat mildheid aan de dag leggen, vooral in het contact met mensen", reageerde de rector. "In de jaren zeventig en tachtig, voor vele jongeren hier het stenen tijdperk, werd over veel van die thema's ook bij ons nog helemaal anders gedacht. Het beleid mag principieel zijn, maar in het discours moet er meer begrip zijn. We moeten onze democratische waarden ook blijven verdedigen vanuit een inclusieve instelling, voor iedereen dus."

Herbekijk hier het volledige debat:

Lees meer over het Kaffee van Antwerpen