“De Slachthuissite wordt de schandvlek van ’t Stad”

Het Damcomité laat zich kritisch uit over de aangepaste plannen van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok.

Bewonersgroep Damcomité is nog steeds bezorgd over de impact die de geplande ontwikkeling van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok zal hebben op de leefbaarheid van de wijk. Daarom heeft de bewonersgroep drie nieuwe adviezen geformuleerd, aanvullend op de negen adviezen die in 2014 al overgemaakt werden en de alternatieven en suggesties van april 2016.

“Aan de grote bezorgdheden van de buurt is nog niets gedaan”, zegt Gerlinde Van Geert van het Damcomité. “Er wordt maar zeer beperkt naar ons geluisterd. Er staan de meest hallucinante en tegenstrijdige voorstellen in het plan. Zo moeten de bestaande schaarse buurtpleintjes en de groene zone van het gedempte Noordschippersdok bijvoorbeeld verkaveld worden om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Er mag niet gebouwd worden op de kades van het Lobroekdok omwille van de luchtkwaliteit, maar het is blijkbaar geen enkel probleem om daar speelterreinen aan te leggen. Is het normaal dat wij onze kinderen naar de meest ongezonde stukken van de stad moeten sturen?”

Overkapping

Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van De Velde (N-VA) betreurt de houding van het Damcomité. “Er is geen enkel dossier dat zo grondig doorsproken is met de omgeving als dit”, zegt Van de Velde. “We hebben met het Damcomité afgesproken dat we als partners onder elkaar zouden communiceren. Die afspraak leggen ze nu totaal naast zich neer. Het plan dat vandaag voorligt houdt rekening met een mogelijke overkapping, net zoals het rekening houdt met het ingeulen van de Ring. Een masterplan betekent vooruitzien, maar nu zie ik dat ze het bewust onderuit willen halen. We hebben met minstens tien opmerkingen van de buurt rekening gehouden. De vergroening van de zone bijvoorbeeld met een ruim park van bijna twee hectare en een groene snoer die de zones onderling verbindt. Ik betreur wat nu gebeurt. Dit is een politiek geladen dossier geworden. We moeten vooruit en ik ga de buurt niet blijven bemoederen.”

Lees meer in Gazet van Antwerpen - Stadskrant

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio