© wlt

Stadsregio Turnhout doet vier gemeenten intenser samenwerken

Sinds kort spoort de Vlaamse regering gemeenten aan om te fuseren. De vier Kempense gemeenten Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar willen niet fuseren, maar hebben zelf een alternatieve vorm van samenwerking uitgedokterd: de Stadsregio Turnhout. Dat schrijft De Standaard.

JoRo

Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar vormen voortaan de Stadsregio Turnhout. Het is een aaneengesloten gebied van 85.000 inwoners dat nauw gaat samenwerken rond gemeenteoverschrijdende bevoegdheden als mobiliteit, complementaire (detail)handel, horeca, toerisme, de ontwikkeling van kmo-zones en ‘groene longen’, enzovoort.

“Vijftien jaar geleden zijn we beginnen samenwerken en dat is uitgegroeid tot een intense samenwerking”, zegt Turnhouts burgemeester Eric Vos (T.I.M.) op Radio 1. “De laatste maanden hebben we in de gemeenteraden een langetermijnvisie uitgewerkt voor de Stadsregio Turnhout.”

© wlt

Concreet uit die samenwerking zich onder meer in initiatieven als de ‘Uit-pas’. “Maar we willen verder gaan”, zegt Vos. “Gebiedsgericht willen we een aantal projecten uitwerken die onder meer te maken hebben met economie en mobiliteit.” De samenwerking heeft ook al een zorgstrategisch plan voortgebracht. De vier gemeenten gaan zo onder meer samen bepalen waar in de regio rusthuizen moeten komen, enzovoort.

De Vlaamse regering wil de verschillende gemeenten met een premie aanmoedigen om te fuseren, maar de gemeenten van de Stadsregio Turnhout zien meer heil in hun formule. “Ik ben er van overtuigd dat er niet veel fusies zullen gebeuren, zolang die niet verplicht worden gemaakt”, meent Vos. Een intense samenwerking waarbij de gemeenten hun eigenheid behouden en enkel een langetermijnvisie uitbouwen rond gemeenteoverschrijdende bevoegdheden lijkt hem wijzer.

Wel hoopt Vos van Vlaanderen een financieel steuntje te krijgen om onder meer een regioraad te kunnen opstarten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners