Dossier Oosterweel

Actiegroepen: “Positief dat overkapping als noodzaak gezien wordt”

Foto: JHS

Actiegroepen: “Positief dat overkapping als noodzaak gezien wordt”

Print

De Antwerpse actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal noemen het positief dat overkappingsintendant Alexander D’Hooghe in zijn ambitienota de overkapping van de Antwerpse Ring als een noodzakelijk project in plaats van als een luxemaatregel beschouwt. “Het is met dit soort stadsontwikkeling dat Europese steden zich momenteel onderling profileren om bewoners, bedrijven, congressen en toeristen aan te trekken”, stellen de actiegroepen, die er echter wel op wijzen dat er intussen nog steeds geen vergelijk is gevonden rond het tracé van de bijkomende Scheldekruising.

Ademloos en stRaten-generaal reageren maandag positief op de ambitienota van D’Hooghe, omdat die “alle basismateriaal samenbrengt voor een beter begrip van de kansen en de uitdagingen die het overkappen met zich meebrengt”. D’Hooghe ziet de volledige overkapping ook terecht als een noodzakelijk project voor Antwerpen én Vlaanderen, stellen de actiegroepen, die ook het pleidooi voor een “werkgemeenschap” als een positief signaal zien.

“In die werkgemeenschap zitten behalve administraties en overheidsbedrijven ook externe experten en georganiseerde burgers”, verduidelijken Ademloos en stRaten-generaal. “Het eerste werkingsjaar van de intendant leerde dat zo’n werkgemeenschap de enige manier is om een administratief verkokerde en politiek polariserende beleidsvoering rond mobiliteit en leefbaarheid te doorbreken. Het is door gezamenlijk de mouwen op te rollen en op een transparante manier kennis uit te wisselen dat stilaan contouren duidelijk kunnen worden van projecten die nuttig zijn, realistisch blijken en draagvlak genereren.”

Meer over Oosterweel en overkapping Ring