Dossier Oosterweel

Ringland: “Positieve krachtlijnen, maar vragen over knelpunten blijven”

Archiefbeeld Foto: WAS

Ringland: “Positieve krachtlijnen, maar vragen over knelpunten blijven”

Print

De ambitienota “Over de ring” van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe bevat “zeer positieve krachtlijnen”, maar laat nog tal van vragen onbeantwoord over de knelpunten in het overkappings- en Oosterweeldossier. Dat stelt het burgerplatform Ringland, dat al enkele jaren ijvert voor een volledige overkapping van de Antwerpse Ring én een scheiding van doorgaand en plaatselijk verkeer op een deel van die Ring. Ringland belooft echter wel “volop de schouders onder de ambitie van de intendant te zetten”.

Ringland looft onder meer het pleidooi van D’Hooghe voor een consensusaanpak, een mobiliteitsshift - met het meer inzetten op alternatieve vervoersmiddelen - en een volledige overkapping. Het burgerplatform vindt dat zijn ambitienota echter te vroeg komt en te vaag is. Zo zouden er belangrijke vragen onbeantwoord blijven rond de fasering en de impact van de werken op het verkeer, de financiering van het project en het koppelen van de Oosterweelverbinding aan het gescheiden verkeerssysteem dat Ringland voorstelt.

“De ambitienota blijft nog erg vaag over de technische en financiële realisatie van de volledige overkapping”, vindt Ringland. “Bovendien houdt een stapsgewijze aanpak het risico in dat er maatregelen worden genomen die een toekomstige realisatie van een volledig, robuust concept hypothekeren. Een totaalbeeld is nodig, gekoppeld aan een globaal financieringsmodel.”

Het burgerplatform vraagt zich naar eigen zeggen af waarom de efficiëntie van het Oosterweeltracé niet in vraag wordt gesteld ten opzichte van alternatieven zoals een meer noordelijk gelegen tracé. Ringland blijft voorlopig dan ook samenwerken met de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal om handtekeningen te verzamelen voor een eventuele aanvraag voor een nieuwe volksraadpleging rond het Oosterweeldossier.

Meer over Oosterweel en overkapping Ring