© Shutterstock

Belg werkt veel minder lang dan gemiddelde Europeaan

België scoort zwaar onder het Europese gemiddelde wat betreft het aantal actieve beroepsjaren. Het Europees gemiddelde bedraagt 35,4 jaar, voor België is dat 32,6. In slechts drie andere EU-landen ligt het aantal beroepsactieve jaren nog lager: Italië (30,7) Bulgarije (32,1) en Griekenland (32,3). Hongaren, Kroaten en Polen hebben ook een actieve beroepsloopbaan van gemiddeld 32,6 jaar. Dat blijkt uit cijfers die Eurostat maandag publiceert.

adm

Voor de hele EU is de actieve beroepsloopbaan met 1,9 jaar gestegen sinds 2005. België scoort ook daar onder het gemiddelde, met een vooruitgang van 1,2 jaar.

De loopbaan van de Europese vrouwen is op die tien jaar sneller toegenomen dan die van mannen: van 30,2 naar 32,8 jaar. Voor mannen is de stijging veel beperkter, al duurt hun loopbaan sowieso al enkele jaren langer dan die van vrouwen. De duur van hun loopbaan is van 36,7 naar 37,9 jaar gestegen. In België zien we een lichtjes ander beeld: de mannelijke beroepsloopbaan blijft stabiel op 34,6 jaar, die van vrouwen stijgt met 2,3 jaar (van 28,1 naar 30,4 jaar).

In Zweden werken mensen het langst (41,2 jaar), Nederland staat op de tweede plaats (39,9 jaar) en Denemarken op plaats drie (39,2 jaar). Het Verenigd Koninkrijk (38,6 jaar) en Duitsland (38 jaar) vervolledigen de top vijf.

In alle EU-lidstaten, met uitzondering van Litouwen, werken mannen langer dan vrouwen.

Met deze indicator meet Eurostat het aantal jaren dat een 15-jarige kan verwachten op de arbeidsmarkt actief te zijn tijdens heel zijn of haar leven.