© AFP

Obama uit dan toch kritiek op FBI-baas

President Obama heeft zich dan toch negatief uitgesproken over FBI-baas Comey, zonder hem bij naam te noemen. Comey bracht afgelopen week het Amerikaanse Congres op de hoogte van het onderzoek naar nieuwe privémails van Hillary Clinton.

“Ik ben van mening dat bij een onderzoek de norm bestaat, dat men niet handelt op basis van veronderstellingen, insinuaties, onvolledige informatie of lekken”, zei Obama in een interview op de blog “Now this”. Hij maakte echter duidelijk dat hij niet de indruk wil wekken zich met een onafhankelijk onderzoek te bemoeien. “Wij handelen op basis van concrete beslissingen, die worden genomen”. Het interview werd woensdag gepubliceerd.

© AP

Comey had vorige week verschillende afgevaardigden in een brief meegedeeld dat in de e-mailaffaire van Hillary Clinton bijkomende e-mails worden onderzocht. Die waren in het kader van een ander onderzoek opgedoken. Comey kreeg kritiek over zich heen dat hij als Republikein de verkiezingen wilde beïnvloeden.

Maandag had Obama’s woordvoerder Josh Earnest verklaard dat de president niet van mening was dat Comey zijn positie voor politieke doelen wilde uitspelen. Obama wees er in het interview op dat de FBI in de zomer tot de slotsom was gekomen, dat Clinton in de fout was gegaan maar haar handelwijze niet strafbaar was.

Centraal in de e-mailaffaire staat de vraag of Clinton als minister van Buitenlandse Zaken het gebruik van een privéserver voor officiële e-mails de veiligheid van de natie in gevaar had gebracht.

Nu in het nieuws