© BELGA

Antwerpse radicaliseringstool ook in andere Vlaamse steden en gemeenten

Geradicaliseerde jongeren worden in Antwerpen in kaart gebracht door een ‘radix’-tool die ontwikkeld werd door de Anwerpse radicaliseringscel. Dat gebeurde met de steun van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Die wil de tool verder verspreiden onder de Vlaamse lokale besturen.

De opvolging van radicaliseringsdossiers wordt in Antwerpen opgevolgd door de Lokale Integrale Veiligheidscel, waarin het parket, de lokale politie en de stedelijke (de-)radicaliseringscel en andere sociale diensten zoals het OCMW, het Justitiehuis en de diensten Bijzondere Jeugdzorg zetelen. Het LIVC bespreekt individuele dossiers van (mogelijk) geradicaliseerde jongeren om de opvolging tussen alle partners af te stemmen. “Omdat dossiers erg complex zijn, heeft het LIVC nood aan een objectief en gestructureerd document dat een goede beoordeling mogelijk maakt”, verklaart burgemeester De Wever in een mededeling.

De radix tool biedt alle partners vanuit hun invalshoek de kans om het algemeen welzijn en de radicaliseringsgraad in kaart te brengen van een jongere die aangemeld wordt: individuele eigenschappen, familie, omgeving (school, werk), en de maatschappelijke visie. De tool deelt de jongeren in vier categorieën in op basis van hun sterktes en kwetsbaarheden, gaande van categorie 1 (geen kwetsbare factoren voor algemeen welzijn of radicalisering), over categorie 2 (enkel kwetsbaar voor algemeen welzijn) en categorie 3 (enkel kwetsbaar voor radicalisering) tot categorie 4 (kwetsbaar voor beide). In de laatste twee categorieën worden het dossier van de jongere doorgestuurd naar deskundigen van radicalisering en veiligheidsproblematiek.

De Wever merkt op dat de radix-tool ervoor zorgt dat “iedereen rond de tafel dezelfde taal gebruikt en spreekt”. Minister Homans wijst erop dat de tool ontwikkeld kon worden met de Vlaamse subsidies voor de strijd tegen radicalisering. Antwerpen kan dit jaar rekenen op 82.300 euro uit de pot van 570.000 euro. De minister plant het instrument verder te verspreiden onder de lokale besturen. Homans plant ook de de steun aan de gemeenten in hun regierol in de strijd tegen radicalisering in 2017 te verlengen.

Nu in het nieuws