Voortaan elke zaterdag Engelstalige eucharistieviering in de kathedraal

Ter gelegenheid van Allerheiligen had in de kathedraal een ponteficale hoogmis plaats. De zondagse hoogmis begint voortaan om 10u in plaats van 10.30u. Foto: Jan Van Der Perre

Voortaan elke zaterdag Engelstalige eucharistieviering in de kathedraal

Print
Antwerpen -

Anderstalige katholieken kunnen voortaan eenmaal per week een Engelstalige misviering bijwonen in de Onze-Lieve-Vrouwe­-kathedraal. De dienst richt zich tot onder meer toeristen en expats.

Vanaf zaterdag 5 november wordt de Nederlandstalige mis van 17u vervangen door een Engelstalige viering. “De veeltaligheid van de stad en het gegeven dat vele katholieken in de stad een migratieachtergrond hebben, zijn de concrete aanleiding voor deze stap”, laat woordvoerder Olivier Lins van het bisdom Antwerpen weten.

Met de Engelstalige mis geeft de kathedrale gemeenschap ook gehoor aan de oproep van bisschop Johan Bonny om “waarlijk katholiek” te zijn: kat-holos betekent voor het geheel. Er is reeds een bonte waaier aan liturgisch aanbod in Antwerpen en de kathedraal vult met de Engelstalige mis een leemte.

Vier priesters zullen geregeld in deze dienst voorgaan: pastoor Bart Paepen, deken Ronald Sled­sens, havenaalmoezenier Jos Vanhoof en pater Jan Struyf S.J.

De zaterdagmis van 16u blijft bestaan. Op zon- en feestdagen vinden drie misvieringen plaats. De diensten van 9 en 12u blijven onveranderd, maar vanaf 6 november verschuift de hoogmis van 10.30u naar 10u.

Iedere zondag ten slotte worden de vespers gebeden om 17u.

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio