© Peter Hilz

Een op de vier landbouwers kampt met betalingsachterstand

Een op vier land- en tuinbouwers heeft openstaande facturen met een verstreken vervaldatum. Dat blijkt uit een enquête bij een zeshonderdtal deelnemers van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) die het Vlaamse departement Landbouw en Visserij woensdag heeft verspreid.

De enquête leert dat 30 procent van de respondenten uit de melkvee- en rundveehouderij een betaalproblemen heeft. In de varkenssector loopt dat percentage zelfs op tot 41 procent. Bijna de helft van de varkenshouders met openstaande facturen heeft een betalingsachterstand van meer dan 50.000 euro. Eén op de drie varkensbedrijven met openstaande facturen heeft een betalingsachterstand van meer dan vijf maanden bij de hoogste schuldeiser.

Uit de enquête blijkt dat 55 procent van de landbouwbedrijven de voorbije twaalf maanden stappen zette om aan de betaalverplichtingen te voldoen. In eerste instantie teren landbouwers op hun eigen spaargeld en bezuinigen ze op privébestedingen. Het bedrijfsspaargeld gebruiken en investeringen uitstellen komen ook vaak voor, zo stelt de mededeling van Landbouw en Visserij.

Jonge landbouwers zitten vaker krap bij kas. Ze houden investeringen in of stellen betalingen aan toeleveranciers of aflossingen van leningen uit. De oudere landbouwers met betaalproblemen focussen meer op acties die een geleidelijke uitstap uit de landbouw kunnen signaleren, zoals een verkoop van activa of een gezinslid dat buitenshuis gaat werken.

De betaalproblemen zijn grotendeels te wijten aan de crisis waarin de sector zich bevindt. Toch kan de landbouwer volgens Landbouw en Visserij een aantal preventieve maatregelen nemen, zoals een buffer aanleggen in financieel betere tijden en werken met een maandelijkse kasplanning.