Klacht tegen Antwerpse bisschop wegens houding tegenover homo's en samenwonenden

De conservatief-katholieke organisatie Pro Familia heeft in Rome klacht neergelegd tegen Antwerps bisschop Johan Bonny. Ze vindt het niet kunnen dat Bonny oppert dat ook homoseksuele koppels, hertrouwde katholieken en samenwonende paren een soort van kerkelijke zegen zouden krijgen.

PH

“Naar katholieke standaarden veroorzaken de ergerlijke uitspraken en geschriften van Bonny publiek schandaal, ze zijn ergeniswekkend voor vrome oren, absurd en zelfs ronduit blasfemisch. De Kerk kan niet zegenen wat God heeft verboden”, klinkt het in een persbericht van Pro Familia. De organisatie wil dat “Bonny door de hiërarchie van de katholieke kerk tot de orde wordt geroepen”.

Vandaag stelde Bonny zijn boek ‘Mag ik? Dank je. Sorry' voor. In dat boek pleit hij voor meer begrip en respect voor relaties buiten het huwelijk. In een opmerkelijke passage in het boek denkt de Antwerpse bisschop luidop na over nieuwe kerkelijke rituelen: "Kan ik als bisschop een ritueel aanreiken gelijkaardig aan het kruisje dat ouders aan hun kinderen geven, maar dan aan gelovigen die samenwonen en die elkaar het beste toewensen, in het licht van Gods aanwezigheid?”, zegt Bonny.

“Een kruisje is geen sacrament, maar behoort wel tot de orde van de ‘heilige tekens en gebaren’. Kunnen we in de Kerk tussen het ‘niets’ voor de ongehuwd samenwonenden en het ‘alles’ van het sacramentele huwelijk geen schakeringen inbouwen die duidelijk erkennen wat er ‘reeds’ is, en tegelijk laten zien wat er ‘nog niet’ is?” Tegen dat standpunt komt nu dus officieel protest vanwege Pro Familia.

Meer video's op www.atv.be

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio