© VUM

Dertig procent van Antwerps agrarisch gebied wordt niet voor landbouw gebruikt

Van al het agrarisch gebied in de provincie Antwerpen wordt slechts 70 procent momenteel effectief voor landbouw gebruikt. Met 30 procent niet-agrarisch gebruik is de provincie koploper in Vlaanderen, zo blijkt uit een studie die ze liet uitvoeren door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Vooral natuur en bos, tuinen en weilanden voor hobbydieren zoals paarden nemen de plaats van landbouw in.

Dat Antwerpen dubbel zo hoog scoort als het Vlaamse gemiddelde van 15 procent niet-agrarisch gebruik, wordt bij de provincie zelf niet op gejuich ontvangen. “De aanwezigheid van professionele landbouw is essentieel om te voorzien in onze voedselvraag. Bovendien wordt ook de vraag naar lokaal voedsel steeds groter”, stelt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé (CD&V) in een reactie. “De cijfers uit deze studie tonen echter aan dat de optelsom van vele kleine ruimte-innames, zoals bijvoorbeeld tuinen, bossen en niet-agrarische ondernemingen, leiden tot een grote grondinname. Dit is ruimte die niet langer beschikbaar is voor agrarische activiteiten.”

De studie werd uitgevoerd met het oog op het opstellen van een nieuw ruimtelijk structuurplan. De komende weken en maanden gaat de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen aan de slag met de inzichten uit het onderzoek. Samen met de andere provinciale diensten zullen ze bekijken hoe het huidige ruimtelijke beleid voor het agrarische gebied geoptimaliseerd kan worden, zodat open ruimten en goed gestructureerde landbouwgebieden naast niet-agrarische activiteiten kunnen blijven bestaan.

Nu in het nieuws