Rompertje moet taboe rond postnatale depressie de wereld uit helpen

Foto: *

Mama

Rompertje moet taboe rond postnatale depressie de wereld uit helpen

Print
10 tot 20 procent van de mama’s krijgt af te rekenen met een postnatale depressie en toch blijft het onderwerp taboe. Het Agentschap Zorg en Gezondheid wil samen met Kind en Gezin, de moeder-kindeenheden en de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid dat taboe doorbreken. Een postercampagne met een baby in een rompertje met daarop 'ik hou van mama, ze hoeft niet perfect te zijn' moet het beter bespreekbaar maken.

Zeer kort na de geboorte, onder invloed van de sterke hormonale en lichamelijke veranderingen, hebben veel mama's enkele ‘huildagen’. Bij 10 tot 20 procent van de mama's blijft die sombere stemming echter langer dan 10 à 14 dagen aanslepen. In dit geval is er sprake van een postnatale depressie. Om dit beter bespreekbaar te maken, wordt een nieuwe sensibiliseringscampagne gelanceerd door de Vlaamse overheid.

Op de affiche van de campagne prijkt een baby met een rompertje met daarop een veelzeggende tekst die ouders er moet aan herinneren dat perfectie niet bestaat en dat onrealistische verwachtingen vermeden moeten worden. "Mama zijn, gaat met vallen en opstaan. Mama’s moeten ook niet ‘fulltime’ mama zijn. Hun omgeving kan hen steunen door te helpen in het huishouden en bij de zorg voor het kind. De partner is de eerste die kan bijspringen, maar niet de enige", klinkt het.  

Er wordt ook gewezen op enkele vaak voorkomende signalen bij postnatale depressie zodat sneller ingegrepen kan worden. Het gaat daarbij om:

  • somberheid en pessimisme
  • gebrek aan interesse en initiatief
  • weinig plezier beleven aan de baby
  • geen 'moedergevoel' of juist overbezorgdheid om het kind
  • extreme vermoeidheid en lusteloosheid
  • huilbuien
  • prikkelbaarheid en agressieve uitvallen (schelden, verwijten,…)
  • concentratieproblemen, verwardheid en vergeetachtigheid

“Deze campagne is belangrijk om het taboe rond postnatale depressie te doorbreken. Niemand hoeft perfect te zijn, ook mama’s niet”, benadrukt Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

NIET TE MISSEN