© Patrick De Roo

Antwerpse primeur: één loket voor huisarts en spoeddienst

Het Algemeen Ziekenhuis (AZ) Monica in Deurne en de huisartsenwachtpost Antwerpen Oost slaan de handen in elkaar om één centraal loket in het leven te roepen dat de patiënten rechtstreeks doorverwijst naar de hulp die ze nodig hebben: spoeddienst of huisarts. Een primeur voor Vlaanderen.

Het doel van de samenwerking is om op termijn samen onder één dak te werken. Het project staat nog in zijn kinderschoenen, maar op termijn is het de bedoeling een vernieuwde spoeddienst te bouwen waar de huisartsenwachtpost in geïntegreerd kan worden. “We denken dan aan een centrale toegangspoort, een centrum voor niet-geplande zorg waar patiënten getrieerd worden op basis van de hulp die ze nodig hebben”, legt Jean-Paul Sion, hoofdarts in AZ Monica, uit.

“Patiënten die perfect door huisartsen behandeld kunnen worden, verwijzen we dan door naar de huisartsenwachtpost die in hetzelfde gebouw gevestigd is. De urgente gevallen komen op de spoeddienst terecht. Dat leidt tot een betere doorstroming en minder lange wachtrijen voor de patiënt, maar ook een kostenbesparing.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is blij met het proefproject. “Het is belangrijk dat het besef groeit dat dit een oplossing is voor de toenemende druk op de spoeddiensten”, zegt ze.

Nu in het nieuws