Stikstofgrens overschreden: “Zoveelste wake-upcall voor Antwerpen”

Archiefbeeld Foto: katrijn van giel

Stikstofgrens overschreden: “Zoveelste wake-upcall voor Antwerpen”

Antwerpen / Borgerhout -

Groen ziet de overschrijding van de stikstofnorm in Antwerpen als “de zoveelste wake-upcall” voor de stad. “Maatregelen zoals lage-emissiezone spelen hier al op in”, reageert het stadsbestuur.

Stikstofdioxide wordt veroorzaakt door de verbrandingsprocessen van het verkeer, de industrie en verwarming van huizen. Diesels stoten meer stikstofoxide uit dan benzinewagens. Grote hoeveelheden NO2 zijn ook een indicatie voor vervuiling met fijn stof en roet. Het gas zelf kan irritatie aan de luchtwegen, ogen, keel en neus veroorzaken. Hoge concentraties doen het aantal astma-aanvallen en ziekenhuisopnames toenemen.

Vlaanderen moest de Europese norm al in 2010 halen, maar kreeg uitstel tot einde 2014. De grenswaarde voor de Antwerpse haven en het stadsgebied werd tijdelijk opgetrokken, maar vanaf 2015 moesten ook de Antwerpse haven en agglomeratie voldoen aan de jaargrenswaarde.

Die norm is over heel het jaar 2015 overschreden op de Plantin en Moretuslei in Borgerhout. Het verkeer op de Antwerpse Ring en het lokale verkeer worden als grote boosdoeners beschouwd.

Stikstofgrens overschreden: “Zoveelste wake-upcall voor Antwerpen”
Freya Piryns Foto: JVDP

“Halsstarrig stadsbestuur”

“Het huidige stadsbestuur blijft halsstarrig vasthouden aan een stokoude visie op verkeer en mobiliteit”, zegt gemeenteraadslid Freya Piryns (Groen). “Een visie die blijft uitgaan van een toename van het autoverkeer. In het belang van de gezondheid van de Antwerpenaar vinden wij dat het autoverkeer veel meer ontmoedigd moet worden en dat de stad veel meer moet inzetten op de shift richting openbaar vervoer en de fiets.”

Piryns wijst naar de Antwerpse Ring als de grootste oorzaak van luchtvervuiling in de Scheldestad. “Het is voor ons onbegrijpelijk dat die niet is opgenomen in de lage-emissiezone”, zegt Piryns. “Daarom pleiten wij voor een gefaseerde uitbreiding van de LEZ naar zowel de Ring als de districten.”

Groen stelt ook andere maatregelen voor, zoals een snelheidsverlaging op de Antwerpse ring, een slimme kilometerheffing, meer en beter openbaar vervoer, extra en kwaliteitsvolle fietspaden en het wegleiden van het verkeer van de stad, zodat de Antwerpse ring overkapt kan worden.

Stikstofgrens overschreden: “Zoveelste wake-upcall voor Antwerpen”
Nabilla Ait Daoud Foto: rr

Stad niet verrast

Het Antwerpse stadsbestuur is niet verrast door de cijfers van het luchtrapport 2015 dat maandag gepubliceerd word. “Het gaat om een heel specifieke stedelijke problematiek, de zogenaamde ‘street canyon’ tussen hoge gebouwen, die we al specifiek aanpakken met voornamelijk de lage-emissiezone die we volgend jaar invoeren”, zegt Bert Corluy, kabinetschef van schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Volgens Corluy betekent de nieuwe normoverschrijding niet dat er extra maatregelen of bijsturingen nodig zijn. “We nemen maar liefst 118 maatregelen om de leefbaarheid in Antwerpen te verbeteren”, zegt hij. “Leefbaarheid zien we weliswaar als iets heel breed: de stad bereikbaar houden hoort daar ook bij.”

De lage-emissiezone die op 1 februari 2017 wordt ingevoerd, spreidt zich uit over de Antwerpse binnenstad en Linkeroever. “Door de meest vervuilende wagens niet meer zomaar toe te laten, pakken we heel specifiek de problemen aan die zich onder meer aan het meetpunt in kwestie - aan de Plantin Moretuslei in Borgerhout - voordoen”, zegt Corluy. “We maken hier al jaren werk van en tegen 2020 zullen we de normen halen. Intussen hebben we ook al samengezeten met de haven, die deze week zelf nog de ambitie uitsprak om te onderzoeken of de lage-emissiezone tot daar kan worden uitgebreid.”

Stikstofgrens overschreden: “Zoveelste wake-upcall voor Antwerpen”
Foto: Photo News

“Ban brandstofwagens tegen 2030”

“Dit had kunnen voorkomen worden”, zegt Jonathan Lambregs van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). “Het overgrote deel van NO2 is afkomstig van verkeer en met name dieselwagens. De overheid zou nu best de doelstelling vooropstellen om tegen 2030 alle brandstofwagens te bannen.”

Lambregs wijst op onder meer het Volkswagenschandaal waaruit bleek dat dieselwagens soms enkel in theorie de bestaande normen halen. “Wat de Vlaamse regering kan doen om een Europese boete te voorkomen, is ervoor zorgen dat dieselwagens ook echt hun norm halen en niet in realiteit twee tot vijftien keer meer stikstof uitstoten dan op papier”, zegt hij. “Beter nog: de overheid zou nu al de doelstelling voorop moeten stellen dat tegen 2030 alle auto’s op volledig schone energie moeten rijden. Vanaf dan worden er dus geen wagens op vervuilende brandstoffen meer verkocht. Dat zorgt voor de nodige innovatie bij de autobouwers.”

Het halen van de stikstofnorm is volgens Lambregs cruciaal voor de volksgezondheid. Hij verwijst onder meer naar een rapport van het European Environment Agency dat stelt dat er in België jaarlijks 2.300 mensen vroeger sterven door het teveel aan NO2 in de lucht.

.

Nu in het nieuws