Antwerpen doet mee aan de Nacht van de Duisternis

Op zaterdag 8 oktober neemt de stad Antwerpen deel aan de 21ste Nacht van de Duisternis. Ze dooft de klemtoonverlichting op 23 locaties in de stad om de aandacht te vestigen op de problematiek van de lichthinder.

Deze symbolische actie wordt georganiseerd door de Bond Beter Leefmilieu. De openbare verlichting blijft wel branden maar op een aantal punten gaat de klemtoonverlichting uit . In Berchem gebeurt dat aan het districtshuis, aan het standbeeld 'Panic Zone' naast het districtshuis ook beter bekend als 'het wasmachien' aan het standbeeld ' Kameroen' op het Frans Jochemsplein en aan de muurschilderingen in het Villegaspark.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio