Een op de vijf heeft geen geld voor hobby kind

Veel ouders voelen zich meer taxi dan mama en papa

Een gezin in de provincie Antwerpen besteedt gemiddeld 8,5 uur aan sport. Heel wat kinderen hebben daarnaast ook nog andere hobby’s. Veel ouders voelen zich dan ook meer taxi dan mama of papa. En in een op de vijf gezinnen is er geen geld voor een hobby. Dat blijkt uit een enquête van iVox in opdracht van Gazet van Antwerpen.

Een gezin in de provincie Antwerpen dat aan sport doet, besteedt gemiddeld per week zo’n 8,5 uur aan zijn hobby, verplaatsingen inbegrepen. In dat cijfer zitten zowel de sportactiviteiten in een sportclub als daarbuiten.

Een volledige werkdag dus. Bij mensen met kinderen ligt dat gemiddelde logischerwijze hoger: gemiddeld 10,7 uur per week. En in gezinnen met meer dan één kind is dat gemiddeld 12,7 uur.

En daar houdt het niet bij op. We vroegen onze duizend respondenten ook wat hun kinderen – naast sport – nog aan hobby’s doen. Ruim 22 procent is lid van een jeugdbeweging (bij de jongens zelfs een kwart). Tien procent gaat naast het sporten ook nog naar de muziekschool, vijf procent naar de teken- of knutselacademie, vier procent doet aan dictie of toneel en 2,4 procent van de kinderen volgt catechese of godsdienstles.

Taxi mama, taxi papa

Al wie kinderen met meerdere hobby’s heeft, weet het: dat over en weer gerij vergt een strakke organisatie en zorgt soms ook voor wat wrevel. Niet moeilijk dus dat zeven procent van de ondervraagden toegeeft dat de hobby’s van zoon- of dochterlief hen stress bezorgen. ‘Ik voel me soms meer taxi dan ouder’ zegt dertien procent.

Toch proberen de meeste gezinnen het in eigen hand te houden. Slechts zeven procent geeft aan dat ze de hulp van anderen moeten inroepen om het allemaal rond te krijgen. In zeven op de tien gezinnen die het niet alleen aankunnen, gaat die klus naar de grootouders. In bijna een derde van de gevallen mogen die zelfs een of meerdere keren per week opdraven.

Op vrienden, buren of kennissen daarentegen wordt er slechts heel uitzonderlijk een beroep gedaan.

Te duur, te weinig tijd

Je kind of kinderen een hobby laten uitoefenen kost tijd én geld. Voor een aantal mensen zijn beide een reden om hun kroost niet naar een sportclub of naar een andere buitenschoolse activiteit te sturen. Bijna een op de vijf gezinnen (18%) laat hun kind of kinderen geen hobby uitoefenen omdat het te duur is. En voor dertien procent is een gebrek aan tijd de reden om hun kroost een hobby te ontzeggen.