© Reuters

Vakbonden ING roepen op om vandaag werk neer te leggen en plannen vrijdag staking

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij ING roept het personeel in de zetels en in de agentschappen op om maandag het werk neer te leggen. Voor vrijdag 7 oktober is een staking gepland. Dat heeft Nicolas Dinsart van de socialistische bediendebond maandag aangekondigd na vakbondsoverleg.

Tijdens een bijzondere ondernemingsraad werd maandagochtend aangekondigd dat er de komende jaren duizenden banen bedreigd zijn bij ING in België.

Aan de kantoren waar de speciale ondernemingsraad doorging, voerden de vakbondsvertegenwoordigers maandagochtend actie. Onmiddellijk na de aankondiging ontrolde het ACV er een spandoek: “ING shame on you”. De vakbond noemt de aangekondigde besparingen “te schandalig voor woorden.”

"Duidelijk een kostenbesparing"

"Ik ben al 25 jaar syndicaal actief in de financiële sector en dit is voor mij ongezien", stelde Pia Desmet van de socialistische bediendebond BBTK. "We hadden wel een zware aankondiging verwacht, maar tot vanochtend hoopte ik dat het toch niet zo'n vaart zou lopen", aldus nog de vakbondsvrouw. De directie legt de link met de digitalisering en de toestand op de financiële markten, "maar voor ons is dit duidelijk een kostenbesparing", voegt ze nog toe.

"Een zeer hoge tol", zegt Maarten Dedeyne, nationaal verantwoordelijke voor de liberale vakbond ACLVB. Hij is vooral verrast door het hoge aantal naakte ontslagen (tot 1.700 van de in totaal 3.500 bedreigde banen). "Vijftig procent naakte ontslagen, ondanks een traditie van goed sociaal overleg bij ING", klinkt het.

"De factuur voor 7 miljard"

Bij de socialistische bediendebond wijst men op het gebrek aan sociaal overleg. "Onaanvaardbaar", zegt Pierre Merveille (SETCa) daarover. "We gaan ons in gemeenschappelijk vakbondsfront beraden over acties.

"De laatste vijf jaar heeft ING 7 miljard uitgekeerd aan de aandeelhouders. Vandaag betaalt het personeel de factuur. Dat is onaanvaardbaar", stelde Herman Vanderhaegen van de christelijke bediendebond LBC eerder al.

Dinsdag, woensdag en donderdag zijn er ondernemingsraden gepland, voor de opstart van de informatie- en consultatiefase die voorzien is in de wet-Renault. Volgens een vakbondsbron zou premier Charles Michel de vakbondsvertegenwoordigers maandagnamiddag ontmoeten.

Lees hier de brief van de CEO van ING België aan het personeel

© EPA

De directie van ING België besliste maandagochtend na een speciale ondernemingsraad om tegen 2021 3.150 voltijdse banen te schrappen.

Lees hieronder de integrale brief die CEO Rik Vandenberghe naar het personeel stuurde. De brief kreeg de titel “Versnelling van Think Forward: from bank to banking”.

Beste collega, Vandaag, maandagochtend 3 oktober, heb ik op een Buitengewone Ondernemingsraad de ambitie van ons bedrijf toegelicht aan de vertegenwoordigers van het personeel. Die ambitie ken je: de uitvoering van onze Think Forward-strategie versnellen. Die versnelling zal ons helpen het hoofd te bieden aan de loodzware uitdagingen voor onze sector: razendsnelle digitalisering, steeds meer concurrenten, hardnekkig lage rente, wegsmeltende marges, hoge heffingen en alomtegenwoordige regelgeving.

Met het bedrijfsmodel dat we vandaag hanteren, kunnen we deze uitdagingen aangaan vanuit een solide positie. Wie echter denkt dat dit model in de toekomst zal volstaan, draait zichzelf een rad voor de ogen. Als CEO van ING België is het mijn verantwoordelijkheid om na te denken over de toekomst van ons bedrijf, verder dan het model dat we sinds jaar en dag kennen. Het is niet de traditionele bank die morgen het verschil zal maken. De bank van de toekomst is de bank die met succes de vele uitdagingen van de sector aangaat en een antwoord biedt op de nieuwe behoeften van zijn steeds beter geïnformeerde en steeds meer digitaal actieve klanten.

Daarom heb ik de vertegenwoordigers van het personeel vanmorgen onze intentie meegedeeld om een fundamentele transformatie door te voeren om van een traditionele bankinstelling te evolueren naar een bankplatform waarin geavanceerde digitalisering en gepersonaliseerde dienstverlening voor de klant centraal zouden staan. Een bankplatform met een ware superieure klantervaring. Een bankplatform dat de intrinsieke krachten van ING Nederland en België zou combineren en schaalvoordelen zou opleveren2.

Onze intentie bestaat eruit dat we maximaal gebruikmaken van het feit dat ING België deel uitmaakt van een sterke, ambitieuze en gezonde financiële groep. Zo zouden we willen putten uit de kennis, technologie en knowhow die ING Nederland vandaag tot de norm maken voor ‘realtime digitaal bankieren’ (omni-channel). Omgekeerd zou ING Nederland baat hebben bij onze kennis en expertise in relationship management en gepersonaliseerd advies. Door onze krachten te bundelen zouden we DE nummer 1 bank van de Benelux kunnen worden met 11 miljoen klanten. We zouden natuurlijk twee onafhankelijke juridische entiteiten blijven en de nodige ruimte en flexibiliteit behouden om in te spelen op de eigenheid van onze lokale markten.

We hebben de intentie om ons distributienet te transformeren en de bankactiviteiten van Record Bank te integreren om zo een netwerk uit te bouwen van hoofdzakelijk zelfstandige bankagenten. Ondernemerschap ondersteunen en aanmoedigen behoort immers ook tot de ambities van ING. Daar zou de klant de vruchten van plukken: toegang tot een netwerk van ongeveer 650 kantoren met ruimere openingsuren, betere digitale voorzieningen en medewerkers die meer dan ooit klaarstaan om hem te adviseren en geschikte oplossingen voor te stellen.

We hebben de intentie om de manier waarop onze klanten hun bankverrichtingen uitvoeren, fundamenteel te veranderen. De toegang tot bankdiensten zou niet meer gebeuren op onze voorwaarden, maar op die van de klant: wanneer, waar en hoe hij dat wil. Daarvoor zouden we onze klanten een uitgebreid aanbod digitale diensten willen aanreiken, die performanter en eenvoudiger zijn. We zouden op dat vlak steeds meer willen inzetten op innovatie om de klantervaring te verbeteren.

Tot slot zouden we de transformatie ook intern willen doorvoeren. We hebben de intentie om de hokjesmentaliteit af te schaffen en een logge hiërarchische structuur te vervangen door multidisciplinaire, agile teams, die zelfsturend werken om sneller resultaten te boeken tegen een lagere kost. Zo zou elke medewerker zich kunnen concentreren op wat écht belangrijk is: een superieure klantervaring creëren.

Deze intentie zou gevolgen kunnen hebben voor zowel het aantal mensen dat in de bank werkt als op onze commerciële voetafdruk tegen eind 2021. ING heeft de intentie om het personeelsbestand met 3.500 VTE te reduceren. Door de natuurlijke afvloeiing van 350 VTE in 2016, hanteert ING in zijn gesprekken met de sociale partners dan ook de intentie om met 3.150 VTE te reduceren. Dit zou in grote mate gebeuren via natuurlijke afvloeiing, waarbij maximaal 1.700 medewerkers ontslagen zouden kunnen worden.

Onze intentie bestaat erin onze commerciële voetafdruk met 600 kantoren te verminderen, voor ING en Record samen, om te komen tot een netwerk van ongeveer 650 kantoren in het hele land. De gevolgen van onze intentie komen hard aan en ik ben mij bewust van de emotionele impact die deze mededeling op jullie heeft. Wij zijn er niettemin van overtuigd dat deze transformatie essentieel zou zijn om op lange termijn een sterke en toonaangevende onderneming te blijven. Ik herinner jullie eraan dat de helpdesk van het Employee Assistance Programme de klok rond te bereiken is op het nummer 0800 999 83 en gratis individuele begeleiding aanbiedt voor alle medewerkers en hun gezinsleden die worstelen met problemen (privé of professioneel).

Het spreekt voor zich dat ING de wettelijke voorschriften in acht zal nemen waarmee de gevolgen van deze intenties gepaard gaan. We willen dan ook zo snel mogelijk het informatie- en overlegproces met de vertegenwoordigers van het personeel aanvatten. Ik zal de verschillende componenten van ons plan uitvoerig toelichten in onze komende vergaderingen met hen. Na elk van die gesprekken wordt de informatie voor iedereen beschikbaar gemaakt op het intranet.

Vandaag en de komende dagen maken mijn collega’s van het ExCo, jullie managers en ikzelf tijd vrij om jullie te ontmoeten, te luisteren naar jullie bekommernissen en onze intentie uit de doeken te doen. Al naargelang van je departement zal dat gebeuren in town halls, infosessies of teamvergaderingen - we kijken ernaar uit jullie daar allen talrijk te mogen begroeten. Ik ben zo vrij geweest ook een brief naar je thuisadres te sturen, waarin ik onze intentie uitleg om de bank te transformeren. Zo kun je de informatie rustig doornemen in het gezelschap van je naasten. Tot slot heb ik in het bijgevoegde filmpje geprobeerd om mijn eigen gevoelens onder woorden te brengen.

Ik besef dat de informatie- en overlegronde die nu start een tijd van onzekerheid inluidt. Weet dat ik vastberaden ben erover te waken dat iedere medewerker doorheen deze periode waardig en respectvol wordt behandeld. Intussen zullen we samen doen waar wij het best in zijn: de klant van dienst zijn.

Duizenden banen en helft kantoren weg bij ING België

© EPA

"Geloof me vrij, ik heb hier ook nachten van wakker gelegen." Dat heeft Rik Vandenberghe, de CEO van ING België, maandag gezegd tijdens een persconferentie. De bank maakte eerder op de dag de intentie bekend om de komende jaren meer dan 3.000 banen te schrappen. "Het was geen gemakkelijke boodschap, maar dit is wel een noodzakelijke transformatie voor de toekomst van de bank", aldus nog de CEO.

Bij ING in België zouden tot 2021 3.500 banen verdwijnen. Omdat er dit jaar al 350 natuurlijke afvloeiingen zijn, heeft de maandag aangekondigde intentie tot collectief ontslag betrekking op 3.150 voltijdse equivalenten. Rik Vandenberghe, de CEO van ING België, stuurde maandag een brief naar het personeel en gaf in de loop van de voormiddag een persconferentie.

"Ik ben me ervan bewust dat de impact op de tewerkstelling groot is en dat de aankondiging voor veel mensen een schok was", zei Vandenberghe op de persconferentie. "ING zal zijn verantwoordelijkheid opnemen om de zaken op een correcte manier te laten verlopen." De bank verwacht maximaal 1.700 naakte ontslagen. "Dat is een maximum. We zullen er met de sociale partners alles aan doen om dat cijfer naar beneden te brengen", stelde de CEO.

Hij wees erop dat de banksector te lijden heeft onder onder meer de lage rentevoeten, de digitalisering en de bankheffingen. Om daaraan het hoofd te bieden, wil ING "het beste van twee werelden", meer bepaald van ING in België en Nederland, bundelen. "In België staan we bekend om onze adviescapaciteit, terwijl Nederland verder staat inzake digitale transformatie." De bundeling moet leiden tot nog meer advies en digitale mogelijkheden. Om dat te realiseren investeert ING 450 miljoen euro, onder andere om een gemeenschappelijk operationeel IT-platform uit te bouwen.

Record verdwijnt

In België wordt voorts Record Bank geïntegreerd in ING. Het merk Record zal verdwijnen. Het kantorennet van beide samen zal bijna worden gehalveerd tot 650. "Dat is het aantal dat we nodig hebben om onze klanten correct te kunnen bedienen", aldus Vandenberghe. Hij benadrukte wel dat "de aanwezigheid van ING in het straatbeeld amper zal veranderen". De huidige klanten van Record Bank zullen na de transformatie in meer kantoren terechtkunnen dan nu (het zullen wel ING-kantoren zijn), terwijl de ING-klanten ongeveer evenveel kantoren ter beschikking zullen hebben, legde hij uit.

De bedoeling is te komen tot ongeveer een kwart statutaire kantoren en drie kwart zelfstandige kantoren. Er zouden ook tien tot vijftien "client houses" komen, zeer grote kantoren, waarvan het eerste vermoedelijk in Antwerpen zal verschijnen.

De CEO van ING in België benadrukte meermaals dat er maandag een intentieverklaring werd gegeven, en dat er over de precieze invulling onderhandelingen volgen met de vakbonden.

Vakbonden: “ING shame on you”

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij ING roept het personeel in de zetels en in de agentschappen op om maandag het werk neer te leggen. Voor vrijdag 7 oktober is een staking gepland.

De vakbonden voerden maandagvoormiddag al actie aan het hoofdkantoor van ING België. Onmiddellijk na de aankondiging ontrolde het ACV er een spandoek: “ING shame on you”. De vakbond noemt de aangekondigde besparingen “te schandalig voor woorden.”

“In de eerste helft van dit jaar realiseerde ING een winst van bijna 600 miljoen euro”, zegt LBC-NVK-secretaris Herman Vanderhaegen in een persbericht. “Over heel 2015 was er zelfs een nettowinst van 1,1 miljard euro. Desondanks kondigde de directie vanochtend op een extra ondernemingsraad een grootscheepse reorganisatie aan.”

“De laatste vijf jaar heeft ING 7 miljard uitgekeerd aan de aandeelhouders”, aldus Vanderhaegen. “Vandaag betaalt het personeel de factuur. Dat is onaanvaardbaar.”

Digitalisering

Amper twee jaar geleden heeft ING al eens diep gesneden in het personeelsbestand. De digitalisering maakt de klassieke bank – met een loket en bankbediende – stilaan overbodig. We regelen onze bankzaken steeds meer via onze smartphone, maar volgens ING lopen we toch achter. Vier op de tien Belgen gebruiken hun gsm, één op de vijf zet zich achter de computer om een overschrijving te doen. In Nederland doen dubbel zoveel klanten dat al. Er is dus nog terrein te winnen. Maar hoe meer we digitaal werken, hoe minder vaak we in een bankkantoor moeten zijn.

Nu in het nieuws