De Wever zal meer respect moeten opbrengen voor de emotionele Vlaamsgezindheid van zijn kiezers

Foto: Imagedesk / Dieter Telemans

De Wever zal meer respect moeten opbrengen voor de emotionele Vlaamsgezindheid van zijn kiezers

Print

Bart De Wever probeert het incident Vuye-Wouters af te sluiten. De N-VA heeft er alle belang bij dat het eerste geval van dissidentie binnen de partij snel tot het verleden behoort. Dus neemt de voorzitter de verantwoordelijkheid voor het uit de hand gelopen conflict op zich. Dat is nobel van De Wever en in de gegeven omstandigheden het enige wat hij kan doen. Hij had met zijn verklaring zelfs een dag eerder mogen komen.

Aanvankelijk dacht hij blijkbaar dat hij er zich met een open brief vanaf kon maken. Die moest elke twijfel over de Vlaamsgezindheid van de partij wegnemen en weerleggen dat de voorzitter een despoot zou zijn die geen kritiek kan verdragen.

Maar die brief volstond niet. De krantencommentaren die De Wever ’s ochtends bij het ontbijt kreeg voorgeschoteld, zijn blijkbaar zwaar gevallen. Daarom gaf hij later op de dag toch een interview. Dat komt kort samengevat hierop neer:

1) Het interview dat Vuye en Wouters vorig weekend gaven, zou geen enkele partijvoorzitter hebben gepikt.

2) Er is niets veranderd aan de communautaire standpunten van de partij. De N-VA blijft streven naar confederalisme en volgt daarbij een strategie op lange termijn.

3) Omdat hij nu eenmaal de voorzitter is, neemt Bart De Wever de verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd op zich. Hij heeft zijn standpunt in L’Echo niet helder genoeg geformuleerd en hij heeft te lang geprobeerd om de brokken te lijmen waardoor Vuye en Wouters de partij konden verlaten na de grootst mogelijke schade te hebben aangericht.

4) De Vlaamse Beweging kan alleen nog in het nieuws komen om de N-VA te beschadigen. Voor de rest bereikt ze het publieke forum niet meer.

De analyse van De Wever kunnen we volgen tot en met punt 3. Hoe groot de bezorgdheid van de N-VA-kiezers voor de Vlaamse zaak werkelijk is, kun je moeilijk schatten, maar je kunt je wel afvragen of het verstandig is om de Vlaamse Bewegers van het eerste uur op deze manier af te serveren.

Tenslotte is dat de groep waarin De Wever zelf en vele vooraanstaande leden van zijn partij hun wortels hebben. Het gaat in ieder geval niet alleen om de woordvoerders van de Vlaamse Volksbeweging en Doorbraak, maar om mensen die in die Vlaamsgezinde traditie zijn opgegroeid en die moeite hebben met de berekende en strategische aanpak van de N-VA.

Als De Wever die strategie verder wil zetten, zal hij ze in ieder geval voortdurend glashelder moeten toelichten en meer respect moeten opbrengen voor de meer emotionele Vlaamsgezindheid van veel van zijn kiezers.

Nu in het nieuws