“Verkeersveiligheid kan en moet veel beter”

Print

Uit het onderzoek blijkt dat de veiligheid van de fietsers in de Boomstraat beter kan. Foto: Joris Herregods

Bornem -

De Bornemse sp.a heeft de resultaten van haar verkeersenquête bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de Bornemnaar een beter openbaar vervoer wil, maar ook betere fietspaden en zelfs fietsstraten. En ook meer controle.

Bijna duizend Bornemnaars namen afgelopen voorjaar deel aan de grote verkeersenquête van de sp.a. “Er is een enorm grote respons geweest”, zegt sp.a-fractieleider Rony Cuyt. “Verkeersveiligheid is iets wat leeft onder de mensen. We brengen de resultaten van de enquête ook op de gemeenteraad, zodat de meerderheid kan beslissen of ze iets met de aanbevelingen doet of niet.”

Eerste vaststelling in het onderzoek is dat er opvallend veel mensen zijn die vinden dat de veiligheid van de fietsers beter kan. “Er is een opvallende vraag naar veiligere fietspaden of aanleg van fietsstraten. De straten die genoemd worden zijn de Boomstraat, Grootheide, Sint-Amandsesteenweg en Puursesteenweg.”

Er worden ook meer snelheidscontroles gevraagd. “Ook controles tijdens de nacht. Overdag is de Boomstraat bijvoorbeeld een zone 30, maar ’s nachts is het daar makkelijk een zone 100 en dan wordt er niet gecontroleerd. Net als in tal van andere centrumstraten.”

Ook de verkeersveiligheid aan de scholen en het parkeren zijn punten die leven onder de Bornemnaars.

Nog een opvallende vaststelling is dat een aantal mensen overdag een autoluwe Boomstraat voorstelt. “Maar één van de grootste verzuchtingen is en blijft het openbaar vervoer tussen de deelgemeenten en het centrum. Nu zijn er geen bussen. Onze voorstel blijft om een bus in te zetten die één keer per uur alle deelgemeenten aandoet.”

Lees het volledige artikel vrijdag in Gazet van Antwerpen - editie Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio