“Overname VLM is één grote mist”

Foto: Kioni Papadopoulos

“Overname VLM is één grote mist”

Print
Deurne -

Het princiepsakkoord over de overname van VLM tussen de curatoren en het onbekende SHS Antwerp Aviation is volgens de actiegroepen tegen Antwerp Airport “één grote mist”.

“We rekenen erop dat de Antwerpse rechtbank van koophandel haar huiswerk beter zal doen (dan de curatoren) alvorens ze eventueel groen licht geeft voor de definitieve overname”, reageert het Burgerplatform Vliegerplein. Heel de constructie is “weinig transparant en gehuld in een dichte mist”.

Eigenaarswissel

Concreet zet het Burgerplatform de financiële info nog eens op een rijtje.

Aan de basis ligt de bvba Dhondt Management uit Schilde, een onderneming die op 14 maart 2014 werd opgericht door twee broers en die een maatschappelijk kapitaal van 18.600 euro meekreeg. Dat alles om alle mogelijke transacties te doen met roerende waarden (bijvoorbeeld aandelen). Over die bvba vatte de bedrijfsrevisor op 30 juni 2016 samen: “Een balanstotaal van 1.398,49 euro en een nettoactief van 398,49 euro.” En “uit die tussentijdse balans blijkt een belangrijk verlies en een eigen vermogen dat kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal”.

Die balans werd opgemaakt omdat de bvba bij notariële akte van 22 augustus werd omgevormd tot een nv, het adres werd overgebracht naar de Antwerpse Jan Van Rijswijcklaan en bestuurder Dhondt per direct ontslag nam en vervangen werd door mevrouw Yeung Gillian (54) uit Hongkong. Tegelijk werd de naam veranderd in SHS Antwerp Aviation en de activiteit gewijzigd in “het vervoer van personen en vracht door de lucht”. Belangrijkst: het kapitaal werd verhoogd tot 65.000 euro.

Dat bedrag is voor 99,9% in handen van de Nederlandse Besloten Vennootschap SHS Aviation uit Haarlemmermeer. Die werd op 22 april met 10.000 euro opgericht. Yeung is samen met ene Siu Yin Pang uit Hongkong bestuurder van de Antwerpse NV.

“Meer dan 5 miljoen”

Merkwaardig, zegt het Burgerforum. Een NV met 65.000 euro, geruggensteund door een BV met 10.000 euro, zou miljoenen euro op tafel leggen voor “het armlastige VLM Airlines”.

Volgens de curatoren was de Antwerpse NV de enige kandidaat die “het vereiste bedrag” op een geblokkeerde rekening heeft gestort. Welk bedrag, wordt niet meegedeeld. Vakbondskringen menen dat het “om meer dan 5 miljoen” zou gaan.

Tegelijk wordt inmiddels gewerkt aan het luchtvaartcertificaat en zouden niet zeven maar zelfs negen bemanningen aangeworven worden in een eerste fase.

.

Nu in het nieuws