Thyssen: “Begrotingsevenwicht na 2018 geen probleem voor Europa”

Marianne Thyssen. Foto: EPA

Thyssen: “Begrotingsevenwicht na 2018 geen probleem voor Europa”

Print

De Europese Commissie ziet er geen graten in als België het begrotingsevenwicht tegen 2018 loslaat. Dat heeft eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) bevestigd in ‘De Vrije Markt’ op Eén.

"Wat we vragen aan België en wat de Europese Commissie gevraagd heeft, is dat er een structurele verbetering komt van de begroting in 2016, dat hetzelfde gebeurt in 2017 en dat men wat het budgettair tekort betreft, onder de 3 procent blijft", legde Thyssen uit.

"Verder spreekt men een pad af met de Commissie hoe men daar gaat geraken", aldus Thyssen. "Daar is zeker ruimte. Wat het totale begrotingsbeleid van de Europese Commissie betreft, is er ook al ruimte gecreëerd." Ze wees daarbij onder andere op de flexibiliteitsclausule die voorzien is in het groeipact en die toelaat dat er voor sommige investeringen afgeweken kan worden van de begrotingsafspraken.

Eerder deze week liet N-VA-voorzitter Bart De Wever nog verstaan dat hij er begrip voor kan opbrengen dat "anderen" eraan denken het begrotingsevenwicht uit te stellen tot na 2018. Binnen de regering verklaarden onder andere ministers Kris Peeters (CD&V) en Sophie Wilmès en Didier Reynders (beiden MR) zo’n uitstel niet uit te sluiten.

.

Nu in het nieuws