© Sylvain Liekens

“In twee weken nog maar één middenvinger gekregen”

Sinds 1 september staat Eddy Matthijssens elke morgen tussen 8 en 9 u op het drukke kruispunt aan de Sint Jozefschool in Emblem. Samen met zijn buurman Bart Van Camp is hij er gemachtigd opzichter en helpt de scholieren bij het dwarsen van de drukke Oostmalsesteenweg.

Sylvain Liekens

Eddy meldde zich omdat Maurice Mariën het er na jaren trouwe dienst voor bekeken hield.

“Ik woon in Emblem en mijn collega Bart, vroeg of ik geen belangstelling had om de job van Maurice over te nemen Vroeger zaten we samen in het oudercomité van de school en nu staan we hier op straat. Ik ben gepensioneerd maar als preventie-adviseur heb ik natuurlijk wel wat bedenkingen bij dit gevaarlijke kruispunt. Ik sta hier nu twee weken en het valt me op dat er soms toch wel behoorlijk agressieve chauffeurs rondrijden. Eén keer ging iemand de file voorbij door op het andere rijvak te rijden. Toen ik teken deed dat .hij gevaarlijke dingen deed, toonde hij me zijn middenvinger. Als gemachtigd opzichter sta je machteloos want zelf als ik een foto van de overtreding zou maken is dat niet juridisch bruikbaar. Gelukkig zijn dat soort chauffeurs uitzonderingen. ”

Trajectcontrole

Wat Eddy wel dwarszit is dat de maximale snelheid op de Oostmalsesteenweg 70 bedraagt.” Dat snap ik niet zo dicht bij een school. De suggestie om de maximumsnelheid tot 50 te verlagen is ook op de lange baan geschoven want er blijken plannen te zijn voor een trajectcontrole op dit stuk. Dat zal wellicht nog een hele tijd duren en ondertussen is het hier vooral op maandagmorgen erg druk met echte filevorming. ”

Wat ook beter kan is de zichtbaarheid voor de fietsers en de voetgangers. “Er staan borden die de weggebruikers duidelijk maken dat hier een zebrapad ligt maar die borden staan te laag. Daardoor moet je als voetgangers dicht bij de rijweg komen staan om het verkeer goed te kunnen zien. Het kan toch geen onoverkomelijk probleem zijn om die borden hoger te hangen.”zegt Eddy.

Lees het hele verhaal zaterdag in Gazet van Antwerpen - edities Zuid en Noord

Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio