N-VA stelt plan rond noodtoestand voor: “We moeten op alles voorbereid zijn”

Bart De Wever tijdens het N-VA-nieuwjaarsfeest Foto: RR

N-VA stelt plan rond noodtoestand voor: “We moeten op alles voorbereid zijn”

Print

De partijraad van de N-VA heeft zaterdagnamiddag unaniem het veiligheidsplan “Niveau V” goedgekeurd. Dat voorziet een wettelijk kader voor de noodtoestand die de Nationale Veiligheidsraad kan uitroepen bij een dreigingsniveau 4. Daarin is preventieve detentie mogelijk met toetsing door de rechter nadien. Voorts wil de partij gespecialiseerde terreurrechtbanken instellen en de lokale besturen en politie versterken.

“Met onze voorstellen blijven we volledig binnen het kader van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Europees Mensenrechtenhof (EHRM). We doen niets meer dan nu in onze buurlanden al het geval is. De tijd dat Sharia4Belgium een stel clowns of dat kalasjnikovs in Brussel een fait divers waren, is voorbij. We moeten op alles voorbereid zijn,” concludeert N-VA-voorzitter Bart De Wever.

De voorbije zomermaanden hadden een aantal N-VA’ers al voorstellen gelanceerd, die vaak niet enkel door coalitiepartners of oppositiepartijen werden afgeschoten, maar ook op verzet binnen de partij stuitte. N-VA wil dit veiligheidsplan nu voorleggen aan de coalitiepartners.

Preventieve detentie

Bij een ernstige bedreiging van de openbare orde en publieke veiligheid kan de Nationale Veiligheidsraad bij dreigingsniveau 4 de noodtoestand uitroepen. Die beslissing moet binnen de vijf dagen bekrachtigd worden door het parlement en geldt voor drie maanden. Tijdens de noodtoestand kunnen de bestuurlijke overheden bijeenkomsten verhinderen, huisarrest opleggen en propaganda verbieden. Preventieve detentie zou mogelijk zijn bij een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, met toetsing door de rechter nadien.

Daarnaast wil N-VA vijf gespecialiseerde en beveiligde terreurrechtbanken aanduiden. Ook komt er een gespecialiseerde rechter op het niveau van de raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling. “Op die manier vermijden we in de toekomst blunders zoals de vrijlating van de Jihadmama,” zegt De Wever.

Versterkte politie

Daarnaast worden de lokale besturen en lokale politie versterkt. In de voorstellen van de N-VA kan de burgemeester rechtstreeks onderzoeksdaden vragen aan het parket, moeten hulpverleners aanwijzingen van terrorisme melden en mag de lokale politie patrouilleren op het “dark web”, filmen en schaduwen.

Nu in het nieuws