© BELGA

Eeuwenoude versie Brabo-legende ontdekt in kadasterdocument

In het Antwerpse stadsarchief, in het Felixpakhuis, is een nog onbekende versie ontdekt van de legende van Brabo en de reus. Het werd aangetroffen in een wijkboek - een soort kadasterboek avant la lettre - uit de 17de eeuw. Dat laatste verwondert de archivarissen omdat het verhaal op dat moment niet meer populair was.

Vraag een Antwerpenaar hoe de stad aan haar naam kwam en hij vertelt wellicht over de Romeinse soldaat Silvius Brabo, die de hand afhakte van de reus Druon Antigoon en in de Schelde wierp, nadat deze laatste hem tol wou doen betalen. De etymologische werkelijkheid is anders, maar de legende spreekt alleszins al eeuwenlang tot de verbeelding.

In het Felixarchief, het officiële stadsarchief deed men zopas een opmerkelijke vondst: een tot nog toe onbekende versie van de legende van circa 1620. “De versie is te vinden in de wijkboeken. Dat zijn documenten waar per huis alle transacties betreffende onroerende goederen binnen de stad beknopt worden genoteerd, enigszins vergelijkbaar met ons huidige kadaster”, zegt Marie Juliette Marinus, archivaris bij de stad Antwerpen.

In het wijkboek met nummer PK #2257, op folio 135, behandelt notaris Frans Ketgen omstreeks 1620 de huizen van de Burcht - waarvan het huidige Steen een laatste restant is - en noteert hij vreemd genoeg ook het vrijheidsminnende verhaal.

“Het verhaal van Brabo en de reus is veel ouder. De eerste versies dateren uit de 13de eeuw en vanaf 1471 krijgt het de vorm zoals wij het nu kennen”, vervolgt Marinus. “Maar opmerkelijk is dat het in de zeventiende eeuw nog gekend was, aangezien algemeen wordt aangenomen dat de legende na een bloei in de 16de eeuw pas in de 19de eeuw terug populair werd. Het is ook opmerkelijk dat tussen de droge ambtelijke opsommingen over de verkoop van huizen plots zo’n legende wordt opgetekend.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners