© WAS

Antwerpse bisschop Jan Van Cauwelaert (102) overleden

In het UZ in Jette is donderdagochtend bisschop Jan Van Cauwelaert op 102-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria, beter gekend als de Scheutisten, bekendgemaakt.

Jan Van Cauwelaert werd op 12 april 1914 in Antwerpen geboren als jongste zoon van politicus Frans Van Cauwelaert. Hij studeerde wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven en theologie aan het Missiehuis van Scheut. Na zijn priesterwijding in 1939 doceerde hij wijsbegeerte in ons land maar ook in Congo.

Van 1958 tot 1967 was hij bisschop van Inongo (Congo). Daarna werd hij rector van het studiehuis van zijn congregatie in Rome en lid van de Vaticaanse commissie voor het lekenapostolaat. Van Cauwelaert is ook voorzitter geweest van het Comité voor Missionerende instituten en ondervoorzitter van Pax Christi Vlaanderen.

“Van Cauwelaert heeft een actieve rol gespeeld in Pax Christi en begeleidde ook missies van Pax Christi Vlaanderen in het kader van de internationale vredesbeweging”, zegt Jo Hanssens van Pax Christi, die jarenlang nauw met hem samenwerkte.

Volgens Eric Maes, secretaris van de Scheutisten, speelde bisschop Van Cauwelaert ook een belangrijke rol op het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) waar hij onder meer pleitte voor de invoering van de liturgie in de volkstaal en voor het ernstig nemen van de leek in de Kerk. Ook op hoge leeftijd had Van Cauwelaert een open visie en was hij openlijk progressief.

De begrafenisplechtigheid van de oud-bisschop vindt vrijdag 26 augustus om 10.30 uur in de Sint-Guibertuskerk in Schilde plaats. Dat is donderdagavond bij zijn congregatie, de missionarissen van Scheut, vernomen. Na de kerkelijke plechtigheid wordt de bisschop ter aarde besteld op het kerkhof van de Scheutisten in Schilde.

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio