© BELGA

Vakbond betaalt nog steeds boetes als Lijn-chauffeurs overtreding begaan

De socialistische vakbond bij De Lijn betaalt nog altijd de boetes terug van buschauffeurs die een verkeersovertreding begaan, zo meldt VTM NIEUWS maandag. Anderhalf jaar geleden vroegen de politieke wereld en de directie reeds aan de vakbond om daarmee te stoppen, maar het overleg leverde tot nu toe niets op.

Directie en vakbonden hebben al verschillende keren onderhandeld over deze zaak, maar de vakbond wil er niet mee stoppen. Als een buschauffeur dus een verkeersovertreding begaat, betaalt De Lijn die voor het grootste deel. Vanaf een tweede en derde boete moet de chauffeur zelf een groter deel opleggen. Leden van het ABVV kunnen hierbij nog steeds rekenen op een bijdrage van de vakbond, klaagt Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA).

De directie van De Lijn bevestigt aan vtm dat de vakbond nog altijd boetes terugbetaalt, en dat het overleg al maanden niks oplevert. Roger Kesteloot, directeur van De Lijn, laat weten dat het systeem anders moet. Na de zomer wil hij het overleg opnieuw opstarten, en een oplossing vinden waarin iedereen zich kan vinden.

Verschillen per provincie

Rita Coeck van de socialistische overheidsvakbond ACOD reageert zeer verbaasd op het relaas van De Ridder. "Heel het dossier is in handen van een sociaal bemiddelaar en de onderhandelingen daarover zijn altijd lopende geweest." Die onderhandelingen gaan over het boetebeleid en de toepassingsmodaliteiten en moeten ook de verschillen tussen de verschillende provinciale entiteiten van de vervoersmaatschappij gelijktrekken, legt ze uit. Nu verschilt per provincie immers het bedrag dat De Lijn betaalt bij een eerste boete.

Coeck ontkent ook een en ander over de terugbetaling van boetes door de vakbond. "De Ridder weet niet waarover ze het heeft, ze heeft geen contact met ons opgenomen." Ze voegt eraan toe dat het om een "verwaarloosbaar fenomeen" gaat. "De bestuurders begaan maar gemiddeld één verkeersboete per 100.000 afgelegde kilometers." In het verleden verwees de bond voor snelheidsboetes ook naar "te korte rittijden".