© © Tom Palmaers

© frederik vande velde

1 / 3
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Zoveel subsidies krijgen katholieke kerk en islam in ons land

De katholieke kerk krijgt in Vlaanderen nog altijd 90% van de subsidies, en ook federaal is de scheeftrekking tussen het aantal gelovigen en het overheidsgeld voor de erediensten frappant. Maar politiek is er weinig animo om de verdeling aan te passen. “Door het dalend aantal priesters en meer gesloten kerken zal de situatie vanzelf normaliseren”, zegt professor emeritus Etienne Vermeersch (UGent).

hannes cattebeke

In vergelijking met de rooms-katholieke kerk moet de islam het in ons land wel met bijzonder weinig overheidsgeld doen. De jaarlijkse 347.000 euro Vlaamse subsidies zijn zelfs minder dan wat de protestantse kerken opstrijken. Nochtans zijn er anno 2016 naar schatting drie keer zoveel moslims als protestanten in ons land.

“Binnen het radicaliseringsdebat is dat relevante informatie”, zeggen Anja Rampelbergh, Liesbet Aerts en Rembert Debergh, die in Humo de financiering van de religies onder de loep nemen. “Veel moskeeën doen nu een beroep op buitenlandse sponsors. Met dat geld worden er ook radicale interpretaties en imams geïmporteerd.”

Schril contrast

Anno 2016 schatten de drie het aantal Vlamingen dat zich katholiek noemt op 62%. Dat staat in schril contrast met de 90% subsidies. “Maar”, relativeert rector en kerkjurist Rik Torfs (KULeuven), “de kerkgebouwen hebben dikwijls ook een grote cultuurhistorische en maatschappelijke waarde die de belangen van de katholieke kerk overstijgt. En wat de federale subsidies betreft zijn er nu eenmaal nog altijd veel meer katholieke priesters en diakens dan erkende imams.”

Torfs en zijn Gentse collega-professor Etienne Vermeersch geloven niet dat een meer evenredige financiering een dam kan opwerpen tegen de radicalisering. “Die buitenlandse geldstromen zullen niet stoppen omdat onze overheid meer subsidies uitreikt”, zegt Vermeersch.

De Franse premier Manuel Valls stelde recent een totaal verbod op buitenlandse financiering voor, maar Vermeersch acht dat heel moeilijk. “Onder meer de Saoedi’s en de Turken hebben een heel uitgekiend netwerk waarlangs ze hun versie van de islam bij ons ondersteunen. En je kan als overheid toch niet verbieden dat religieuze groepen op eigen houtje middelen verzamelen?”

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio