© Joris Herregods

40% leerkrachten op Antwerpse scholen haakt binnen de vijf jaar af

De stad Antwerpen kent een grote uitstroom van jonge leerkrachten. Vier op de tien startende leerkrachten verlaten het Antwerpse onderwijs binnen de vijf jaar, wat in 2020 een tekort van 1610 leerkrachten betekent. “Het gebrek aan begeleiding is een belangrijke oorzaak dat leerkrachten afhaken”, zegt Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld).

Jan Stassijns

Vier op de tien leerkrachten die beginnen in het Antwerpse basisonderwijs en de helft van de beginnende leerkrachten in het secundair onderwijs verlaten het Antwerpse onderwijs binnen de vijf jaar. Ze kiezen ervoor om ergens buiten de stad voor de klas te gaan staan of gaan resoluut voor een nieuwe carrière.

Voornaamste reden is de grootstedelijke context en de specifieke problematieken die daaraan gekoppeld zijn. De toenemende diversiteit in de klassen blijft, vooral in grote steden als Antwerpen, een grote uitdaging.

Tekort

Door die grote uitstroom van jonge leerkrachten wordt in Antwerpen tegen 2020 een tekort van 1.620 leerkrachten in het basisonderwijs verwacht. In het secundair onderwijs zijn er geen absolute cijfers voorhanden, maar ook daar wordt een tekort voorspeld, vooral voor knelpuntvakken als wiskunde, Frans en technische vakken.

Behalve de grote uitstroom van beginnende leerkrachten blijft het aantal openstaande vacatures voor leerkrachten in Vlaanderen en Brussel stijgen. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. In mei 2016 was er een stijging te merken bij zowel het basis- als secundair onderwijs. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het aantal openstaande vacatures in het basisonderwijs met 3,3% gestegen. In het secundair onderwijs is er sprake van een stijging van maar liefst 59,6 %. Het aantal werkzoekende leerkrachten daarentegen blijft dalen. Met 18,3 % in het basisonderwijs, met 22,1 % in de eerste en tweede graad secundair en 8,8% voor de derde graad.