© Philippe Desmet

DHL krijgt een voorlopige milieuvergunning

Het schepencollege verleent DHL een voorlopige milieuvergunning om zijn activiteiten verder te zetten in industriezone Satenrozen. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze vergunning.

Philippe Desmet

Het schepencollege heeft beslist om pakjesdienst DHL een voorlopige milieuvergunning te verlenen tot eind 2017. DHL moet op korte termijn wel een sterke verbetering van de situatie kunnen aantonen. Zo moet het bedrijf de personeelsparking aanpassen, zodat deze kan dienen als wachtparking voor aankomende vrachtwagens. De parking moet voorzien worden van voldoende sanitaire voorzieningen en vuilniscontainers. Het gemeentebestuur verwacht dat DHL meer inspanningen levert om piekmomenten te vermijden of beter op te vangen. Tijdens het eerstvolgend plantseizoen moet DHL een volwaardig groenscherm aanplanten tussen de tuinen van de woningen in de Keizershoek en de bestaande personeelsparking, zoals voorzien op het gewestplan.

Een opvolgingscommissie zal erover waken dat DHL al deze aanpassingen concreet uitvoert.

Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio