Havenbedrijf: “Uitspraak Saeftinghedok is houvast voor toekomstige ontwikkeling”

Europees Hof vindt natuurcompensatie in Antwerpse haven onwettig

Het Europees Hof van Justitie vindt dat de natuurcompensatieplannen op de linker Scheldeoever niet overeenstemmen met de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Dat meldt de actiegroep Doel 2020 vrijdag op een persconferentie. Volgens hen is dit de "genadeslag" voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat het Saeftinghedok mogelijk moet maken. "Wellicht zal de Raad van State dit GRUP binnenkort helemaal vernietigen", klinkt het. Het Havenbedrijf Antwerpen, de drijvende kracht achter het geplande Saeftinghedok, zegt “kennis te nemen” van het arrest maarl hoopt dat de uitspraak “houvast zal bieden om de toekomstige ontwikkeling van de haven op een duurzame manier te verzekeren”.

De Vlaamse regering en het Havenbedrijf Antwerpen plannen al jaren een extra getijdendok op de linkse Scheldeoever voor aanvullende capaciteit, pal waar Doel ligt. Een ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Antwerpen, deel havenontwikkeling Linkerscheldeoever' werd vastgesteld dat het dok mogelijk moet maken, met inbegrip van maatregelen voor natuurcompensatie ten behoeve van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

Actiegroep Doel 2020, die de vernietiging van het dorp wil tegengaan, trok naar de Raad van State om het GRUP te laten vernietigen. In november vorig jaar werden bepaalde delen al geschorst. Voor een uitspraak ten gronde stelde de Raad een vraag aan het Europees Hof van Justitie.

Donderdag sprak die haar arrest uit. "De Vlaamse plannen om de natuur te compenseren voor havenuitbreiding zijn strijdig met de Europese wetgeving. Men heeft geen alternatieven bekeken. Behoud van bestaande natuur primeert absoluut bovenop compensatie, meent het hof", zegt Jan Creve, woordvoerder van Doel 2020.

"Deze uitspraak heeft grote gevolgen. Dit is de genadeslag voor het GRUP. Al moeten we niet naïef zijn. Men gaat voort, maar dan wel via het systeem van een 'complex project', waarbij men alternatieven - hopelijk grondig - gaat onderzoeken", aldus Creve nog.

Havenbedrijf

Het Havenbedrijf Antwerpen, de drijvende kracht achter het geplande Saeftinghedok, zegt “kennis te nemen” van het arrest van het Europees Hof van Justitie over de natuurcompensatie voor de havenuitbreiding. Het arrest betekent waarschijnlijk het einde van het huidige ruimtelijk uitvoeringsplan aan de basis van het Saeftinghedok, al hoopt het Havenbedrijf dat de uitspraak “houvast zal bieden om de toekomstige ontwikkeling van de haven op een duurzame manier te verzekeren”.

Het Havenbedrijf blijft erbij dat het Saeftinghedok noodzakelijk is voor de behandelingscapaciteit van de Antwerpse haven. Het ziet in de recente beslissing om het Saeftinghedok voortaan te behandelen volgens de nieuwe juridische procedure van ‘complex project’ een herbevestiging van de Vlaamse regering voor de behoefte aan de extra capaciteit.

“De uitspraak van het Hof van Justitie laat toe om in de verdere besluitvorming rekening te houden met de verstrekte antwoorden. Het Havenbedrijf Antwerpen zal deze in samenspraak met het Vlaams Gewest nog aan een nadere analyse onderwerpen”, klinkt het.

Het Havenbedrijf stelt voorts dat de natuurkerngebieden deel uitmaken van een “evenwichtig maatschappelijk compromis” dat rond de verdere ontwikkeling van de haven tot stand is gekomen. “De uitspraak van het Hof beoogt een antwoord te geven op de gestelde vragen, die verband hielden met de interpretatie van de Europese milieurichtlijnen. Met name lag de precieze juridische kwalificatie van de natuurkerngebieden op de linker Scheldeoever voor.”

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio