© pn, blg, vln

Dit verandert er op 1 juli

Kleine donoren mogen geen bloed meer geven, zieke ambtenaren kunnen pas op hun 62ste op pensioen en Medialaan, het bedrijf boven VTM en 2BE, krijgt er een zender bij. Ook in juli veranderen er weer heel wat dingen in ons land: een overzicht.

Het Rode Kruis gebruikt vanaf juli bij bloeddonaties enkel nog afnamezakjes van 450 milliliter. De zakjes van 400 ml worden vanaf 4 juli geschrapt. Doordat er nu meer bloed afgenomen wordt, komt een deel van de bestaande donoren niet meer in aanmerking om bloed te geven. De hoeveelheid bloed die een donor mag geven, wordt namelijk bepaald door een combinatie van lengte, geslacht en gewicht. Zo konden kleine, tengere mensen tot nu toe wel 400 ml geven, maar komen ze niet meer in aanmerking voor een donatie van 450 ml.

Het Rode Kruis verwacht geen grote problemen voor de bloedbevoorrading, aangezien de 10.590 mensen die afhaken, maar een kleine groep vormen vergeleken met de om en bij de 160.000 bloeddonoren waarop het jaarlijks kan rekenen.

Personen die willen weten of ze nog in aanmerking komen, kunnen vanaf 1 juli terecht op de website van het Rode Kruis. Wie uit de boot valt, kan wel nog plasma geven.

© Photo News

Geen magneetstrook bij MIVB

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB schaft de tickets met magneetstrook definitief af. Vanaf 1 juli zullen alleen nog de MOBIB-kaarten en de tickets met chip kunnen worden gebruikt.

De maatschappij verwijdert op 1 juli alle 3.700 oranje ontwaardingstoestellen, waarmee tickets met magneetstrook worden gevalideerd. Reizigers die na die datum nog dergelijke tickets in hun bezit hebben, kunnen die inruilen of de resterende ritten laden op een MOBIB-kaart.

De MIVB begon al in april 2015 met de stapsgewijze vernieuwing van het ticketsysteem. In juli vorig jaar stopte de verkoop van de vijf- en tienbeurtenkaarten met magneetstrook, in februari maakte de vervoersmaatschappij komaf met de tickets van magneetstrook voor een rit, een dag en een rit naar de luchthaven.

Medialaan wil van ‘Acht’ mannenzender maken

Het mediabedrijf Medialaan neemt vanaf 1 juli de televisiezender Acht over van Concentra. Medialaan wil Acht hervormen tot een ‘mannenzender’, maar die transformatie zal pas in de loop van het najaar van start gaan.

Naast VTM, 2BE/Q2, Vitaya, Vtmkazoom en Kadet breidt Medialaan zo de tv-activiteiten verder uit. De nieuwe zender zal programma’s brengen “waar mannen tussen 18 en 54 jaar graag naar kijken”, zo luidt het bij het mediabedrijf.

Er zullen enkele programma’s van Acht overgenomen worden, aangevuld met heel wat nieuwe titels. Meer informatie over het nieuwe programmaschema volgt in het najaar bij de start van de zender.

Watersporten bij 7 beaufort mag

© vln

Het wettelijke kader voor watersporten op zee of brandingsporten (zoals wind-, golf- en kitesurfen) wordt vanaf juli een stuk soepeler. Zo wordt het verbod om in zee te gaan bij 7 beaufort afgeschaft.

De wetgeving voor watersporten op zee was al enkele decennia oud, waardoor de regels vaak niet aangepast waren aan de huidige realiteit. Daarom is na overleg met de kustbesturen, watersportverenigingen, handhavingsdiensten en veiligheidsbeambten beslist om het wettelijk kader te herzien.

Een van de belangrijkste wijzigingen is de afschaffing van de 7-beaufort-regel vanaf 1 juli. Tot nu toe was het voor sporters namelijk verboden om bij 7 beaufort in zee te gaan, hoewel de wind net een essentieel onderdeel is van hun sport.

Voorts wordt de verplichte uitrusting afhankelijk van de afstand van de kust. Dichtbij het strand volstaat een isothermisch pak, maar sporters die verder in zee gaan, moeten een aangepast middel voor het versturen van noodsignalen bij zich hebben.

Het Vlaams Gewest zal ook insteekzones voor jetski’s kunnen aanduiden. Momenteel mogen die alleen vanuit de havens vertrekken.

Zieke ambtenaren mogen met pensioen vanaf 52

Ambtenaren die 365 dagen ziek zijn geweest, kunnen vanaf 1 juli pas vanaf 62 jaar met pensioen worden gestuurd. Tot nu toe kon dat nog op 60-jarige leeftijd.

Zestigjarige ambtenaren die 365 dagen ziek zijn geweest, werden tot nu automatisch met pensioen gestuurd. Maar vanaf 1 juli wordt die leeftijd opgetrokken tot 62 jaar. De bedoeling is om die leeftijd vervolgens nog geleidelijk verder op te trekken tot 62,5 jaar (1 januari 2017) en uiteindelijk 63 jaar (1 januari 2018).

De leeftijdsvoorwaarden worden op die manier afgestemd op de pensioenhervormingen die de huidige en de vorige federale regering hebben doorgevoerd, zo zegt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). “Deze optrekking zal de ambtenaren toelaten om langer hun mogelijkheid tot sociale re-integratie te behouden net als hun kapitaal aan ziektedagen”, klinkt het nog.

Recyclagebijdrage voor zonnepanelen

© Photo News

Wie in Vlaanderen nieuwe zonnepanelen installeert, moet vanaf 1 juli een recyclagebijdrage van 4 euro per paneel betalen. Dat geld komt terecht in een fonds dat zal worden gebruikt voor de kosteloze inzameling en recyclage van afgedankte zonnepanelen. De regeling is te vergelijken met de terugnameplicht bij elektronische apparaten.

De milieubijdrage geldt voor nieuwe panelen en moet ervoor zorgen dat de recyclage later, wanneer zonnepanelen in grote mate worden afgedankt, nog steeds gefinancierd kan worden. Het bedrag van de bijdrage is nu vastgelegd op 4 euro, maar een beheersorganisme kan dat elk jaar opnieuw vastleggen.

De producenten van zonnepanelen krijgen een terugnameplicht. Die verplichting geldt voor alle zonnepanelen, ook voor de huidige installaties. Voorwaarde is wel dat ze integraal ingezameld kunnen worden en dus niet al te veel vermengd zijn met andere afvalstoffen.

Een beheersorganisme moet ook zorgen voor voldoende terugnamepunten. Zo moet 90 procent van de laatste houders of eigenaars zijn afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen inleveren bij een inzamelpunt binnen een straal van 40 kilometer van zijn woonplaats.

Witte kassa

© Photo News

De criteria voor het verplichte gebruik van witte kassa’s in de horeca worden vanaf 1 juli aangepast. Een jaaromzet van meer dan 25.000 euro uit voeding wordt voortaan de officiële norm.

De witte kassa - officieel: het geregistreerde kassasysteem - werd op 1 januari 2016 ingevoerd als middel in de strijd tegen btw-fraude in de horecasector. Toen was al duidelijk dat die kassa verplicht zou zijn voor alle horecazaken die een jaaromzet van meer dan 25.000 euro uit voeding halen. Horecazaken met een lager omzet uit voeding werden vrijgesteld.

Maar dat criterium wordt wel pas officieel vanaf 1 juli. Het KB werd op 24 juni in Het Staatsblad gepubliceerd.

De Raad van State had in oktober vorig jaar de zogenaamde 10-procentregel vernietigd, die bepaalde dat de witte kassa verplicht werd voor zaken die ‘regelmatig’ maaltijden serveren en daar 10 procent van hun omzet uit halen. Met de 25.000 euro-regel wordt tegemoet gekomen aan de kritiek die de Raad van State toen had geuit.

Sensor voor diabetes terugbetaald

Volwassenen die lijden aan diabetes type 1 krijgen vanaf 1 juli een sensor terugbetaald die continu hun suikerspiegel meet. Het gaat om een soort pleister die ongeveer twee weken op de huid blijft kleven.

In de pleister zit een piepklein naaldje dat onderhuids de suikerwaarden meet. Met een meettoestel, dat ze vlakbij de pleister houden, kunnen diabetespatiënten zien hoe hun suikerwaarden de voorbije vier uur geëvolueerd zijn. Verschillende keren per dag prikken is dan niet meer nodig.

De pleisters kosten zestig euro per stuk. Elke maand zijn er twee van nodig. Het toestel is een extra eenmalige kost van 60 euro.

Er is tien miljoen euro extra uitgetrokken voor de terugbetaling van de nieuwe meetmethode voor de suikerspiegel.

Nu in het nieuws